Mamy 9242 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Social media w edukacji Część 2 Dużo nas w sieci…

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie "Power to the People - Wave 4", sporządzonym na podstawie badań w 38 krajach, w tym w Polsce, i przygotowanego przez Universal McCann, na całym świecie jest ok. 625 mln aktywnych użytkowników Internetu.

O sile portali społecznościowych świadczy fakt, że 63% wszystkich ludzi korzystających z Internetu posiada konto na co najmniej jednym portalu społecznościowym. Badania dowiodły również, że 33% aktywnych internautów dodaje własne materiały do serwisów. Niewiele mniej, bo 29,1%, pisze swoje blogi.

Polskie realia

Social media mają również bardzo silną pozycję w Polsce. Choć jak wynika z badań D-Link Technology Trend , zagraniczne portale społecznościowe - Facebook, Bebo czy MySpace nie mogą przebić się do masowej świadomości polskich użytkowników Internetu. Zdecydowana większość polskich internautów nawet nie wie o ich istnieniu! Wśród polskich internautów niepodzielnie rządzi Nasza-Klasa z ponad 11 milionami użytkowników. Niszową pozycję zajmują natomiast mikroblogi, np. Twitter wśród polskich internautów nie cieszy się popularnością, jako że odsetek osób, które zadeklarowały korzystanie z Twittera, nie przekroczył jednego procenta.

Ciekawe wyniki przynoszą również badania Pew Internet & American Life Project . Autorzy badania zauważyli, że od 2006 roku zainteresowanie blogowaniem wśród młodych ludzi systematycznie spada.

W badaniach tych 14% nastolatków przyznało, że systematycznie uzupełnia swój internetowy pamiętnik, podczas gdy w 2006 roku odsetek ten wynosił 28%. Z raportu wynika także, że jedynie 52% nastolatków komentuje wpisy swoich znajomych, co oznacza spadek aż o 25% w stosunku do roku 2006. Co ciekawe, 73% nastolatków w Stanach Zjednoczonych korzysta z serwisów społecznościowych, co oznacza prawie 20% wzrost w stosunku do roku 2006.

Jasną przesłanką tych badań jest stwierdzenie, że social media stały się dostępne dla mas, pozwalając każdemu wcielić się w rolę twórcy i nadawcy informacji.

Informal learning

Nauczanie nieformalne to forma nauki oferowana nie przez instytucje edukacyjne, która zazwyczaj nie prowadzi do certyfikacji potwierdzającej jej ukończenie i zdobytą wiedzę.
Edukacja to proces, dzięki któremu każdy nabywa i gromadzi wiedzę, umiejętności, postawy i spostrzeżenia z codziennego doświadczenia - zarówno w domu, w pracy, poprzez czytanie gazet i książek, słuchanie radia, oglądanie filmów lub telewizji i oczywiście korzystanie z Internetu.
Warto podkreślić, że proces ten nierzadko jest niezorganizowany, niesystematyczny, a nawet czasami niezamierzony . Pomimo jednak pewnej nawet przypadkowości uczenia się, proces nauczania nieformalnego powinien być traktowany jako równoprawna forma nauczania.

Oczywiście, taka forma edukacji obarczona jest wadami, do których z całą pewnością należy zaliczyć trudne do określenia efekty nauczania. Bez wątpienia jednak jej najważniejszą zaletą jest fakt, iż zdobywanie wiedzy jest dobrowolne i nieprzymuszone; wynika bowiem z osobistych poszukiwań, przy bardzo silnej motywacji wewnętrznej uczącego się.

Nieformalnemu uczeniu się w Internecie sprzyja bardzo dynamiczny rozwój portali społecznościowych i forów dyskusyjnych. Budowane sieci są nieformalnymi grupami, łączącymi osoby, które mają wspólny cel edukacyjny.

Autor: Roman Lorens

Źródło: www.blog.2edu.pl


Data publikacji: 2011-06-29
Strony: 1

Polska szkoła 2030 , Nauczyciel jako doradca , 52 mln zł wsparcia z EFS dla szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, Sukces zawodowy, czyli jak wyznaczyć swoje cele, Odpracowanie szkolenia możliwe tylko na podstawie umowy,