Mamy 9740 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkoła wobec uczenia się przez całe życie

Nie do końca jesteśmy świadomi, że obok nas nastąpiła cicha rewolucja w sferze uczenia się przez całe życie - twierdzi prof. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego. Dlatego tak istotne staje się dziś pytanie gdzie i w jaki sposób będziemy zdobywać kompetencje - w szkole, w domu, w pracy; w sposób formalny, nieformalny czy pozaformalny?


Temat ten był kluczowym elementem debaty na temat przyszłości edukacji zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Zdaniem prof. dr hab. Marii Mendel, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Kształcenia, na tę zmianę wpłynęły przede wszystkim trendy związane z rynkiem pracy. Nastąpiła zmiana charakteru pracy, wzrost zatrudnialności, pracownicy muszą cały czas pogłębiać swoją wiedzę, jeśli chcą pozostać specjalistami w danej dziedzinie. Mamy również do czynienia z nową, radykalnie przebudowaną koncepcją wiedzy - wiedza nie jest „produkowana" tylko na uczelni czy w szkole; można ją czerpać z wielu różnych innych źródeł i nie ma żadnych barier aby więcej uczyć się poza instytucjami edukacyjnymi...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2010-05-05
Strony: 1

5 listopada wielkie otwarcie Centrum Nauki Kopernik , Masz dosyć standardowych metod rekrutacji?, Projekty szkoleniowe: Odpowiednia umowa z uczestnikiem uchroni firmę przed zwrotem dotacji, Obsługa klienta w kursach internetowych, Letnia Szkoła Przedsiębiorczości – młodzi przedsiębiorczy na wakacjach,