Mamy 9246 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkoła wobec uczenia się przez całe życie

Nie do końca jesteśmy świadomi, że obok nas nastąpiła cicha rewolucja w sferze uczenia się przez całe życie - twierdzi prof. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego. Dlatego tak istotne staje się dziś pytanie gdzie i w jaki sposób będziemy zdobywać kompetencje - w szkole, w domu, w pracy; w sposób formalny, nieformalny czy pozaformalny?


Temat ten był kluczowym elementem debaty na temat przyszłości edukacji zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Zdaniem prof. dr hab. Marii Mendel, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Kształcenia, na tę zmianę wpłynęły przede wszystkim trendy związane z rynkiem pracy. Nastąpiła zmiana charakteru pracy, wzrost zatrudnialności, pracownicy muszą cały czas pogłębiać swoją wiedzę, jeśli chcą pozostać specjalistami w danej dziedzinie. Mamy również do czynienia z nową, radykalnie przebudowaną koncepcją wiedzy - wiedza nie jest „produkowana" tylko na uczelni czy w szkole; można ją czerpać z wielu różnych innych źródeł i nie ma żadnych barier aby więcej uczyć się poza instytucjami edukacyjnymi...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2010-05-05
Strony: 1

Rankingi i statystyki szkół i uczelni, Politechniki zapraszają na "Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn", Raport PARP: Co studiować w czasie kryzysu?, Youth Business Poland - Ogólnopolskiego Programu Mentoringowego dla Młodych Przedsiębiorców, Gala EuroCertyfikat 2010,