Mamy 9243 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 26 szkoleń.

W stronę nowej kultury nauczania i uczenia się (1)

Podmiotowi Polacy - Podmiotowa Polska - brzmiało hasło V Kongresu Obywatelskiego. Dziś losy tej podmiotowości decydują się w szkole. Tu młodzi Polacy przygotowują się do życia w społeczeństwie, zbierają doświadczenia, tu dowiadują się, czy kreatywność, autonomia, współpraca i krytyczne myślenie przynoszą więcej szkody czy pożytku.


Siłą mózgu jest abstrahowanie reguł z otaczającego świata; również w mózgach uczniów tworzą się trwałe ślady dotyczące określonych strategii postępowania. Wzmocnieniu ulegają te, które prowadzą do sukcesu. Dlatego warto zastanowić się, jakie postawy preferuje i wzmacnia tradycyjny model nauczania: czy zachęca młodych ludzi do myślenia, poszukiwania nowych dróg i rozwiązań, czy raczej nagradza tych, którzy wybierają już wydeptane ścieżki i powielają poznane wcześniej schematy.

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-01-24
Strony: 1

Językowe podróże Polaków, Szkolenia gwarantujące sukces w 2012, Edukacja umysłu według profesor Gardnera, Będą ulgi dla pracodawców za pomoc szkolnictwu zawodowemu?, Nowe oblicze szkolnictwa wyższego ,