Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Strategia budowania wzrostu wartości firmy

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Praca w zespole

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Natalia Salach
tel.: 692 223 745
email: n.salach@cc.net.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Strategia budowania wzrostu wartości firmy
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Praca w zespole
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Efektywna realizacja planu, zakładającego wypracowanie przewagi konkurencyjnej na rynku wymaga umiejętności z zakresu konstruowania i diagnozowania biznesplanu, znajomości metod analizy strategicznej, wypracowania narzędzi umożliwiających wgląd w strukturę własnego przedsiębiorstwa, jak i środowisko konkurencji.
Szkolenie adresowane do członków rad nadzorczych, zarządów, dyrektorów zarządzających, finansowych, menadżerów ds. marketingu, handlu, strategii i rozwoju, produkcji i logistyki, specjalistów odpowiedzialnych za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy, planowania i budżetu, pracowników działu HR.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Doświadczony trener Compass Consulting.
Wielkość grupy: 12
Program: I. Analiza i diagnoza strategiczna


Strategia dla firmy, funkcjonującej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
Koncepcja biznesu i jej wpływ na politykę firmy
Identyfikacja szans i zagrożeń dla biznesu – analiza czynników makrootoczenia
Czynniki kształtujące sytuację wewnątrz branży – próba wglądu w środowisko konkurencji
Techniki przewidywania posunięć strategicznych głównych konkurentów
Szanse i zagrożenia płynące z otoczenia konkurencyjnego – umiejętność korzystania z doświadczeń innych, eliminacja najczęściej popełnianych błędów
Rynki docelowe i ich rola w kreowaniu wartości firmy
Analizy, pozwalające trafnie ocenić obecną pozycję przedsiębiorstwa na rynku
Czynniki decydujące o przyszłej pozycji konkurencyjnej i potencjale rozwojowym naszej firmy
Analiza procesów w organizacji w oparciu o koncepcję łańcucha wartości
Wykorzystanie podejścia SWOT do diagnozy strategicznej firmy
Identyfikacja działań naprawczych na bazie strategicznych zagrożeń i słabych stron organizacji


II. Sztuka wyborów strategicznych


Aktualizacja wizji i misji firmy w oparciu o diagnozę strategiczną
Wyznaczanie celów strategicznych i miar ich realizacji
Kluczowe wybory strategiczne – rynek czy produkt?
Trudny kompromis między wyróżnianiem się a efektywnością
Modelowe strategie konkurencji i sposoby ich wykorzystania
Klasyfikacja strategii funkcjonalnych firmy. Które z nich rozwijają strategię generalną?
Budowa wartości w oparciu o trwałe wyróżniki
Strategia dla inwestorów – taktyka pozyskiwania kapitału zewnętrznego
Podsumowanie i wnioski płynące ze szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu