Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: INWENTARYZACJA MAJĄTKU JEDNOSTKI

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jolanta Pilarczyk
tel.: 501 756465
email: jpilarczyk@synteza.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: INWENTARYZACJA MAJĄTKU JEDNOSTKI [z uwzględnieniem zmian w Ustawie o rachunkowości obowiązujących od 01.01.2009 r.]
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Korzyści dla Uczestników zajęć:

Zapoznanie z problematyką przeprowadzania prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą weryfikacji, metodą potwierdzenia salda
Uwzględnienie wymagań prawnych w zakresie inwentaryzacji
Uzyskanie praktycznej i teoretycznej wiedzy od praktyka inwentaryzacji
Inspiracja do doskonalenia warsztatu inwentaryzatora przez analizę praktycznych przypadków


Odbiorcy:

pracownicy odpowiedzialni za nadzorowanie, koordynację i prowadzenie prac inwentaryzacyjnych w jednostce
pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową, magazynową
pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie środkami trwałym i wyposażeniem
pracownicy służb finansowo-księgowych
inne osoby zainteresowane tematyką inwentaryzacji
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: audytor wewnętrzny, wieloletni praktyk z zakresu audytu, kontroli wewnętrznej i inwentaryzacji w dużym przedsiębiorstwie, absolwentka wydziału prawa i administracji, ukończyła studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli finansowej, posiada bogata wiedzę i doświadczenie nabyte w trakcie wielu lat pracy. Członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA
Wielkość grupy: 22
Program: 1. Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki.

2. Zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości obowiązujące od01 stycznia 2009 roku w zakresie inwentaryzacji.

3. Główne cele i przedmiot inwentaryzacji majątku.

4. Rodzaje inwentaryzacji:
inwentaryzacja roczna
inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza
inwentaryzacja kontrolna, doraźna
inwentaryzacja ciągła
inwentaryzacja uproszczona itd.


5. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.

6. Metody inwentaryzacji:
metoda spisu z natury
metoda uzgadniania salda
metoda weryfikacji


7. Kompetencje i odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji:
kierownika jednostki
głównego księgowego
członków komisji inwentaryzacyjnej
członków zespołów spisowych
kontrolerów spisowych


8. Odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe, a inwentaryzacja:
przepisy prawne regulujące odpowiedzialność materialną pracowników
rodzaje odpowiedzialności materialnej
wspólna, a indywidualna odpowiedzialność materialna za powierzone mienie
prawidłowe powierzenie mienia


9 Etapy inwentaryzacji metodą spisu z natury i ich dokumentowanie

a. prace przygotowawcze:
wydanie instrukcji inwentaryzacyjnej
zarządzenie wewnętrzne
plan/harmonogram inwentaryzacji
powołanie komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
szkolenie zespołów spisowych
zawiadomienie i przygotowanie osób materialnie odpowiedzialnych do spisu
zabezpieczenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej oraz ewidencji magazynowej
przygotowanie arkuszy spisowych, materiałów pomocniczych i sprzętu technicznego do spisu
przygotowanie magazynów oraz dysponentów środków trwałych do spisu


b. prace spisowe:
odprawa inwentaryzacyjna z członkami grup spisowych
przystąpienie zespołów spisowych do spisu, przeprowadzenie spisu wg asortymentów i osób materialnie odpowiedzialnych
przyjmowanie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych przed spisem i po spisie,
wypełnianie arkuszy spisowych
działania przy czynnych magazynach i składowiskach
ocena zabezpieczenia mienia i trudności przy spisie
prace kontrolerów spisowych


c. prace rozliczeniowe:
kontrola dokumentacji przez komisję inwentaryzacyjną
przekazanie dokumentacji do księgowości
porównanie danych zawartych w arkuszach spisowych z ewidencją księgową,
sporządzenie różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnianie przyczyn ich powstania
kompensowanie różnic inwentaryzacyjnych
wycena arkuszy spisowych
rozliczenie końcowe (księgowe)
sporządzenie protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji
decyzja poinwentaryzacyjna kierownika jednostki


10. Różnice inwentaryzacyjne ich rodzaje oraz ujęcie księgowe:
odchylenia w granicach norm i poza ich granicami
warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek
nadwyżki i niedobory zawinione i niezawinione


11. Najczęściej spotykane błędy w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

12. Przykładowe inwentaryzacje:
inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza
inwentaryzacja towarów/materiałów w magazynie
inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia
inwentaryzacja kasy
inwentaryzacja materiałów sypkich


13. Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na pytania uczestników
Wymagania: Pełen program: www.synteza.pl
 

Poleć szkolenie znajomemu