Mamy 8521 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Szkolenie: NEGOCJACJE W BIZNESIE

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Negocjacje

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Daniel Bogusz
tel.: 022 877 38 43
email: firma@bonavigator.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: NEGOCJACJE W BIZNESIE
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Negocjacje
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Negocjacje w biznesie wymagają wysokich umiejętności, które decydują o tym, czy osiągniesz korzyści prowadząc ważny projekt lub podpiszesz nowy kontrakt z klientem.

Czy zdarzyło się, że podczas spotkań Twój partner biznesowy, wiedział o Tobie więcej niż Ty o nim? Czy traciłeś kontrolę nad przebiegiem rozmów? Czy silniejszy dyktował warunki kontraktu?

Coraz częściej spotykasz podczas rozmów biznesowych osoby doskonale wyszkolone i przygotowane, znające tajniki taktyk negocjacyjnych. Na ile wynik negocjacji stanowi wtedy efekt ich przemyślanej strategii, a na ile realizuje Twoje oczekiwania? Czy zdarza się, że zgadzasz się na zbyt duże ustępstwa? Kiedy interesy są rozbieżne, łatwo dochodzi do impasu w rozmowach. Bywa, że partner traci zainteresowanie i wszystko trzeba zaczynać od początku. Efekt to strata czasu i rosnące koszty.

Podczas szkolenia możesz wzbogacić swoje kompetencje i dowiedzieć się:

Jak doprowadzić do finału rozmów i podpisać rentowne porozumienie?
Czy wspólny kompro
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: PAWEŁ WOJCIECHOWSKI -

Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania sprzedażą, technik sprzedaży i obsługi klienta.

Karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku od stanowiska Przedstawiciela Handlowego w CPP Toruń Pacific (Grupa Nestle) a następnie Przedstawiciela Medycznego w Bristol-Myers Squibb. W latach 2003 - 2005 Dyrektor Operacyjny i Współwłaściciel biura podróży Ekotrek.

Od 2005 roku związany z Fly Away Travel początkowo jako Account Manager a następnie Dyrektor Handlowy. Z sukcesem zarządzał działem handlowym doprowadzając do ponad 26% wzrostu sprzedaży usług całej firmy. Był odpowiedzialny m.in.: za wyniki handlowe firmy, opracowanie planów rocznych dla działu handlowego, prowadzenie negocjacji z dostawcami oraz kluczowymi klientami.
Program: 1. NEGOCJACJE - PO CO WSPÓLNE POROZUMIENIE?
Przedmiot i oblicze negocjacji w biznesie - studium przy-padku
Cel i istota negocjacji w biznesie
Wartość Informacji - sposoby i przyczyny ich pozyskiwania
Korzyści ze wspólnego porozumienia i skutki braku zgody
Czy tylko wspólne porozumienie? - wygrana jednej strony
2. PODSTAWOWE POJĘCIA W NEGOCJACJACH BIZNESOWYCH
Rola czasu, deadline i nieodwracalność
Rentowność projektów negocjacyjnych
Zakres możliwego porozumienia - model ZOPA
Pozycja otwarcia, linia oparcia, dolna linia
Zbijanie obiekcji cenowych Klienta
Negocjacje problemowe i strategia rozmów skoncentro-wanych na doradztwie
Model BATNA
Siła negocjacyjna
Metody przezwyciężania dysproporcji sił
Kryteria oceny wyniku negocjacji
3. KOMUNIKOWANIE SIĘ W NEGOCJACJACH - NARZĘDZIE UZYSKANIA POPARCIA
Najczęstsze problemy z komunikacją
Styl i sposób komunikacji przy stole
Wizerunek negocjatora
Kształtowanie postrzegania osoby negocjatora przez Klien-ta
Zdobywanie informacji przy stole
Sposób prezentacji oferty
Dostosowanie się do rozmówcy
Budowanie wartości dla drugiej strony
Podsumowania czyli "przewijanie taśmy"
Sposób wyrażania krytyki
Jak radzić sobie z niepoprawną komunikacją?
Metody przekształcania złego klimatu
4. WYKORZYSTANIE PROCESU MENTALNEGO W NEGOCJACJACH BIZNESOWYCH
Eksperymenty z emocjami - studium przypadku
Wpływanie na modele mentalne w negocjacjach
Wpływanie na pobudki motywacyjne
Rozumienie aspiracji i dostosowywanie się do nich
Rozumienie emocji i ich przyczyn
5. WYBÓR STYLU NEGOCJACYJNEGO - DROGA DO WSPÓLNYCH KORZYŚCI
Określenie indywidualnego stylu negocjowania uczestników
Styl miękki
Styl twardy
Styl rzeczowy
Styl i taktyka prowadzenia negocjacji etycznych
6. PRZEBIEG SKUTECZNYCH NEGOCJACJI W PRAKTYCE
Główne fazy negocjacji
Wpływ osoby negocjatora na przebieg rozmów
Wpływ mikrointerakcji na przebieg rozmów
Diagnoza skuteczne narzędzie uzyskania przewagi
Strategia planowania, arkusz przygotowań
Sposoby określania obszarów negocjacyjnych
Wyznaczanie celu głównego i celów pośrednich - sposób określania korzyści negocjacyjnych
Przygotowanie spotkania negocjacyjnego
Rozpoczęcie negocjacji w praktyce biznesowej
Wyznaczanie kolejności tematów i wykorzystanie uzależ-nienia od ścieżki w rozmowie handlowej
Rozszerzanie wspólnych możliwości przez opcje
Kryteria oceny rozwiązań
Prezentowane stanowiska i argumenty
Techniki asertywności negocjatora
Strategie wychodzenia z impasu
Jak ustępować żeby nie stracić
Finalizacja negocjacji - zawarcie porozumienia i podpisanie kontraktu
7. ARSENAŁ TECHNIK WPŁYWU W NEGOCJACJACH BIZNESOWYCH
Efektywne techniki wywierania wpływu w negocjacjach
Taktyki negocjacyjne podczas rozmów biznesowych
8. KIEROWANIE PRZEBIEGIEM NEGOCJACJI - NARZĘDZIA PROWADZĄCE DO PRZEŁOMU
Kształtowanie struktury rozmów
Tworzenie korzyści czy zdobywanie korzyści - dylemat negocjatora
Plan taktyczny własnych działań
Dopasowywanie taktyki do typu negocjacji
9. AKTÓWKA SKUTECZNEGO NEGOCJATORA - SYNTEZA
Od czego zależy sukces w negocjacjach biznesowych?
Synteza treści szkolenia
Wartość wspólnego porozumienia
Sposoby wzmacniania BATNA
Postrzeganie przez Klienta i pierwsze pięć minut
Waga przygotowania do rozmów
Wartość rozpoznania potrzeb Klienta
Generowanie pomysłów i opcji rozwiązań
Kształtowanie klimatu rozmów
Rozumienie procesów mentalnych
Sposób argumentacji i wywieranie wpływu
Asertywność i sposób ustępowania
Wpływanie na przebieg rozmów handlowych
Dbałość o partnerów negocjacyjnych
Mocne i słabe strony negocjatora
Indywidualne określenie obszarów do poprawy i zadań przez uczestników szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu