Mamy 9818 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 22 szkoleń.

Szkolenie: Kurs kasjera walutowo-złotowego

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Dział Szkoleń
tel.: 58 735 72 45 lub 58 735 72 50
email: szkolenia@oddk.pl
www.szkolenia.oddk.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs kasjera walutowo-złotowego
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel:
Celem kursu jest fachowe przygotowanie uczestników do wykonywania zadań kasjera walutowego. Program kursu obejmuje prawne i praktyczne zagadnienia związane bezpośrednio z obsługą transakcji walutowych.
W czasie realizacji programu omawiane są akty normatywne regulujące działalność kantorową, emisję pieniądza oraz zasady postępowania z banknotami fałszywymi, zniszczonymi i zneutralizowanymi oraz bezpieczeństwem obrotu gotówkowego.
Prezentacja walut oraz cech technicznych zabezpieczających ich autentyczność oraz problematyki ich fałszerstw obejmuje banknoty i monety: EUR (Unia Gospodarcza i Walutowa), GBP (Wielka Brytania), CHF (Szwajcaria), SEK (Szwecja), NOK (Norwegia), AUD (Australia), DKK (Dania), CAD (Kanada), USD (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), PLN (Polska).

Korzyści:
Po zakończeniu kursu, każdy z jego uczestników będzie:
- znał i swobodnie poruszał się po aktach prawnych dotyczących działalności kantorowej, emisji pieniądza, sposobu postępowania z fałszywymi, zniszczonymi i zneutralizowanymi znakami pieniężnymi oraz bezpieczeństwa obrotu gotówkowego,
- potrafił zweryfikować autentyczność banknotów i monet zarówno metodą organoleptyczną jak i przy pomocy podręcznego sprzętu analitycznego,
- posługiwać się albumem pieniędzy zagranicznych,
- prowadzić dokumentację kasową,
- znał zasady bezpieczeństwa związane z wykonywaniem operacji gotówkowych.


Metody:
Program kursu realizowany jest za pomocą:
- wykładu z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
- ćwiczeń praktycznych z wykorzystanie banknotów i monet oraz podręcznego sprzętu analitycznego wspomagającego proces weryfikacji autentyczności znaków pieniężnych.

Materiały:
Każdy uczestnik kursu otrzyma publikację "Przewodnik po banknotach" K. Ustjaka

Organizacja:
1. Program jest realizowany przez 3 dni, obejmuje 20 godzin dydaktycznych.
2. Kurs kończy się egzaminem (termin do ustalenia na pierwszym spotkaniu) mającym na celu sprawdzenie stopnia opanowania przez osoby uczestniczące w kursi zagadnień prawnych dotyczących działalności kantorowej oraz umiejętności praktycznych w zakresie weryfikacji cech technicznych zabezpieczających autentyczność znaków pieniężnych oraz wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Osobom i firmom spoza Trójmiasta pomożemy zarezerwować nocleg w pobliżu miejsca szkoleniowego.

Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Zagadnienia emisyjne.
2. Wybrane zagadnienia z prawa dewizowego. Waluty wymienialne.
3. Warunki techniczno-organizacyjne prowadzenia działalności kantorowej.
4. Organizacja pracy oraz odpowiedzialność materialna kasjera walutowego.
5. Ewidencje kasowe.
6. Album pieniędzy zagranicznych.
7. Cechy techniczne zabezpieczające autentyczność znaków pieniężnych,
8. Ćwiczenia praktyczne w zakresie identyfikacji znaków protekcyjnych na banknotach i monetach.
9. Fałszerstwa banknotów i monet.
10. Zasady postępowania z fałszywymi banknotami i monetami oraz znakami pieniężnymi zneutralizowanymi.
11. Zasady postępowania ze znakami pieniężnymi zniszczonymi i uszkodzonymi.
12. Bezpieczeństwo obrotu gotówkowego.
13. Egzamin.

Zgłoszenia udziału w kursie przyjmujemy:

- poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.szkolenia.oddk.pl
- w biurze ODDK, ul. Obrońców Westerplatte 32A, Gdańsk Oliwa
- faksem pod numerem 58/735-72-83
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl
Wymagania: Kurs kasjera walutowego dedykowany jest osobom, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku kasjera walutowego. Prawo dewizowe w art. 13 stanowi, że czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko przez osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej i które posiadają fachowe przygotowanie.
 

Poleć szkolenie znajomemu