Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Szkolenie: Sam sobie szefem

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Sam sobie szefem
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą, od samozatrudnienia po spółkę kapitałową.

Szczególny nacisk jest położony na uświadomienie wagi analizy ex ante najważniejszych decyzji o formie prawnej, sposobie organizacji, finansowaniu, opodatkowaniu firmy oraz na praktyczną umiejętność rozwiązywania tych zagadnień.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH). Od 1997 r. doradca podatkowy. Od 1990 r. prowadzi indywidualną działalność w zakresie doradztwa podatkowego i ekonomicznego, szkoleń, konsultacji. Prowadzi biuro rachunkowe obsługujące kompleksowo mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa. Główna sfera zainteresowań to problematyka podatkowa w sferze małych i średnich przedsiębiorstw.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Program szkolenia
1. Po co mi firma
- aspekty psychologiczne i ekonomiczne decyzji o stworzeniu firmy, racjonalność, efektywność, sprawność, konkurencyjność małego biznesu.
2. W gąszczu paragrafów
- ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, kodeksy, prawo upadłościowe, sądownictwo gospodarcze, przepisy branżowe.
3. Gra w podatki
- ogólne zasady prawa podatkowego, systemy podatkowe w Polsce i UE, ordynacja podatkowa, ustawa karno-skarbowa, etyka w świecie podatków.
4. Podatki osobiste
- formy opodatkowania (ogólne, zryczałtowane), źródła przychodów, koszty uzyskania, ulgi podatkowe, zaliczki i zeznania podatkowe, analiza wyboru formy opodatkowania.
5. Podatki od firm
- podobieństwa i różnice w kontekście podatku od osób fizycznych.
6. Nie taki straszny VAT
- istota i konstrukcja podatku, dyrektywy UE ,faktury, ewidencje, kasy, deklaracje, stawki, terminy , miejsce opodatkowania, odliczenia, zwroty, rozliczenia zagraniczne.
7. Podatków dostatek
- opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatki lokalne, od spadków i darowizn, inne obciążenia quasi podatkowe.
8. Bliższa znajomość z ZUS
- system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ZUS, KRUS, NFZ, zasady podlegania ubezpieczeniom, składki, deklaracje, program Płatnik.
9. Z ludźmi – dla ludzi
- formy zatrudnienia: umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, autorskie, Kodeks Pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, etyka, lojalność.
10. Dobrze zacząć
- wybór formy: samozatrudnienie, przedsiębiorca, spółka osobowa, kapitałowa, firma rodzinna, konsekwencje wyboru: forma działalności , podatki , księgowość zdolność kredytowa, pozycja rynkowa, pod własną czy cudzą marką – sieć, franczyza, agencja.
11. Niejedno okienko
- procedury otwarcia firmy: CEIDG, KRS, GUS, ZUS, działalność reglamentowana: koncesje, zezwolenia, zakazy.
12. Firma w papierach i gigabajtach
- księgi handlowe i podatkowe, bilans, wynik finansowy, cashflow, ewidencje, sprawozdania, archiwa, rachunkowość: obciążenie czy użyteczność.
13. Otoczenie firmy – usługi zewnętrzne
- usługi bankowe, rachunkowe, marketingowe, kadrowe, ubezpieczeniowe, leasingowe, usługi doradcze (prawnicze, finansowe, podatkowe), outsourcing usług.
14. Biznes to zawsze ryzyko
- biznesplan, analiza SWOT, zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia cywilne, majątkowe, gospodarcze.
15. Skąd pierwszy milion?
- kapitał własny i obcy, kredyt bankowy, kredyt kupiecki, leasing kapitałowy i operacyjny, środki europejskie, anioły biznesu, private equity, venture capital, New Connect.
16. Jak sprzedać, kto kupi
- analiza rynku, nisze rynkowe, innowacje, jakość, certyfikaty, marketing i reklama.
17. Rozwój, przekształcenia firm
- bariery rozwoju ścieżki przekształceń form przedsiębiorstw.
18. Skończyć też trudno
- upadłość, likwidacja, zbycie, darowizna, sukcesja firmy.
 

Poleć szkolenie znajomemu