Mamy 8493 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Negocjacje handlowe

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Negocjacje

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jolanta Pilarczyk
tel.: +4832 2816231
email: szkolenia@synteza.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Negocjacje handlowe
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Negocjacje
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Grupa docelowa:

Kadra kierownicza
Członkowie zarządu
Pracownicy działów: handlowych, sprzedaży
Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu objętego przedmiotem szkolenia

Cel nadrzędny:
Przedstawienie nie tylko aspektu psychologicznego, ale i prawnego, w celu uzyskiwania możliwie jak najlepszych warunków handlowych w ramach negocjacji.

Korzyści dla Uczestników:
Poznanie skutecznych technik negocjacyjnych i adaptacja ich pod indywidualne potrzeby.
Usystematyzowanie wiedzy nt. praktycznych sposobów zawierania umów.
Przećwiczenie trudnych elementów rozmów negocjacyjnych i wskazanie przydatnych postanowień umownych.
Przygotowanie własnych strategii, adekwatnych w konkretnych sytuacjach zawodowych.
Wzmocnienie pewności siebie, dzięki doskonaleniu praktycznych umiejętności w obszarze negocjowania zamówień handlowych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Radca Prawny / Adwokat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych polskich spółek akcyjnych. W spółce tej pracował w Biurze Prawnym, jak również przez dwa lata był odpowiedzialny za obsługę prawną posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Od kilku lat prowadzi Kancelarię Radcowską, zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym świadczy pomoc prawną: przeprowadza audyty prawne spółek (due diligence); prowadzi procesy sądowe na każdym etapie postępowania, świadczy pomoc prawną na rzecz spółek w Polsce i Europie (w języku polskim i angielskim): opinie prawne, sporządzanie umów, prowadzenie negocjacji.

Autor i wykładowca licznych szkoleń z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa umów, prawa upadłościowego, prawa nieruchomości, windykacji należności, prawa spółek. Wykłady przygotowuje i przedstawia także w języku angielskim na międzynarodowych konferencjach, przykładowo: w Wielkiej Brytanii (Londyn) na temat tworzenia spółek z udziałem zagranicznym, czy w Szwajcarii (Berno) odnośnie zasad dochodzenia roszczeń regresowych w polskim systemie prawnym.
Wielkość grupy: 14
Program: PROGRAM


1. Rozpoczęcie warsztatów

Zebranie indywidualnych oczekiwań i diagnoza trudności


Ćwiczenia integrujące - budujące atmosferę zaufania i otwartości

2. Wyznaczanie celu negocjacyjnego

Właściwe dobranie przedmiotu negocjacji
Adekwatna forma negocjacji (telefon, mail, list, spotkanie i inne)

3. Jak przygotować się do negocjacji?

Zebranie danych o kontrahencie
Ustalenie taktyki negocjacyjnej
Podjęcie decyzji: negocjować samodzielnie, czy zespołowo?

4. Zasady prowadzenia skutecznych negocjacji

Kto pierwszy powinien składać ofertę?
Umiejętne czynienie ustępstw

5. Sposoby zawierania umów – aspekty prawne

Kiedy następuje prawne związanie ofertą?
Czy do zawarcia umowy potrzebna jest forma pisemna?

6. Strategie i taktyki negocjacyjne

Omówienie najskuteczniejszych taktyk negocjacyjnych
Praktyczne sposoby wykorzystywania strategii

7. Techniki postępowania z trudnym partnerem

Metody „omijania” trudnego partnera

8. Zakończenia negocjacji i finalizowanie transakcji

Sposoby na zapewnienie sobie korzystnego rozstrzygnięcia negocjacji

9. Przydatne postanowienia umowne

Klauzule zabezpieczające rzetelne wykonanie umowy
Klauzule zabezpieczające dokonanie płatności
Klauzule chroniące interes prawny strony

10. Renegocjowanie i zmiana umowy

Zasady sporządzania aneksu do umowy

11. Podsumowanie zajęć i wyciągnięcie wniosków

Jak wykorzystać zdobyte wiadomości?
Indywidualne konsultacje dla Uczestników zajęć
Ocena zajęć – ankieta ewaluacyjna

METODY:
Interaktywny wykład dostarczy Uczestnikom niezbędnej wiedzy, natomiast warsztaty pozwolą na praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości i doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze negocjowania zamówień handlowych.
Dla usystematyzowania zasobów wiedzy przedstawione będą prezentacje multimedialne, a w celu zastosowania praktycznych rozwiązań - analiza przypadków, rozmowy negocjacyjne, formułowanie umów, dyskusje. W ramach szkolenia nastąpi wymiana poglądów między Uczestnikami zajęć a indywidualne konsultacje umożliwią uzyskanie porady od trenera.
Wartością dodaną szkolenia jest możliwość kontaktu z trenerem [e-mail] po szkoleniu w przypadku pytań i wątpliwości związanych np. ze stosowaniem instrumentów prawnych w praktyce. Fakt ten podkreślany jest przy wielu okazjach przez osoby, które biorą udział w naszych szkoleniach.

Pełen program: www.synteza.pl
Wymagania: Informacje www.synteza.pl lub: 32 2816231
Świadczenia dodatkowe: obiady, przerwy kawowe
 

Poleć szkolenie znajomemu