Mamy 8507 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Eliza Kicińska
tel.: 061 845 15 12, GSM 697 071 740
email: eliza.kicinska@pbsg.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: W trakcie szkolenia zdobyta wiedza pozwoli na interpretację wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005 i jej praktyczne przełożenie na budowany i poddany certyfikacji system zarządzania środowiskowego w organizacji. Dokonany zostanie także przegląd wymagań w zakresie doskonalenia systemu w oparciu o wymagania EMAS. Uczestnicy pozyskują umiejętności związane identyfikacją wymagań systemu zarządzania środowiskowego w organizacji. Podczas szkolenia dokonuje się praktycznego przeglądu wymagań w zakresie: aspektów środowiskowych, programów środowiskowych, prawnych i systemu pomiaru skuteczności. Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom warsztatu przedstawiane są sposoby doskonalenia i oceny systemu środowiskowego w organizacji.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wielkość grupy: 25
Program: W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą:
- Wprowadzenie do zarządzania ochroną środowiska
- Wymagania prawne i UE w zakresie ochrony środowiska
- Ochrona powietrza, zarządzanie emisjami
- Ochrona wód, gospodarka wodno-ściekowa
- Gospodarka odpadami
- Szczegółowa interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005
- Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego
- Identyfikacja aspektów środowiskowych
- Opracowanie polityki, celów i zadań środowiskowych
- Najczęstsze błędy we wdrożeniu systemu
- Struktura odpowiedzialności w systemie zarządzania środowiskowego
- Rola Pełnomocnika w systemie zarządzania środowiskowego
- Proces certyfikacji systemu
- Integracja z innymi systemami zarządzania
- Wykorzystanie narzędzi informatycznych do opracowania i wdrożenia i zarządzania dokumentacją systemu
Wymagania: Szkolenie kierowane jest do osób, które w organizacji będą odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego. Pracownicy wszystkich szczebli odpowiedzialni za projektowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procesów w organizacji [właściciele procesów]. menedżerowie i specjaliści ds. jakości i środowiska, osoby odpowiedzialne za wdrażanie strategii w organizacji, osoby zaangażowane w roli auditora wewnętrznego w ramach auditów wewnętrznych na zgodność z normami międzynarodowymi np. PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005, auditorzy komórek auditu wewnętrznego chcący zdobyć umiejętności praktycznego auditowania systemów zarządzania w oparciu o wymagania norm PN-EN ISO 14001:2005, EMAS.
Świadczenia dodatkowe: Materiały szkoleniowe, Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu.
 

Poleć szkolenie znajomemu