Mamy 9226 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 5 szkoleń.

Szkolenie: MS Project Planowanie i zarządzanie projektami

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 717967360
email: biuro@akkom.net.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Planowanie i zarządzanie projektami z programem MS Project
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie ma na celu wyposażenie jego uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania projektami z praktycznym wykorzystaniem programu MS Project. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają najpierw określone zagadnienia z teorii zarządzania projektami, stanowiące podstawę efektywnego posługiwania się programem MS Project.

Podczas szkolenia omawiane są zasady tworzenia dobrego harmonogramu w programie MS Project, jego analizy, realizacji i kontrolowania oraz monitorowania kosztów projektu.

Uczestnicy poznają metody przydzielania zasobów do zadań, kontrolowania oraz bilansowania zasobów. Nauczą się także wywierania wpływu na termin rozpoczęcia lub zakończenia projektu oraz określania ścieżek krytycznych projektu.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 10
Program: Omówienie podstawowych informacji dotyczących tworzenia projektów

Zakres projektu – określenie pracy która musi być wykonana w projekcie
Czas projektu – określenie daty początkowej i końcowej oraz wszystkich terminów pośrednich (zakończenia faz punktów kontrolnych realizacji produktów)
Koszt projektu – określenie i śledzenie kosztów projektu oraz budżetu
Zasoby projektu – wyznaczenie członków zespołu i osób odpowiedzialnych za realizację projektu, pozyskanie zasobów materiałowych i sprzętowych
Jakość projektu – określanie poziomu jakości celów i założeń projektu
Ryzyko – analiza potencjalnych zagrożeń i planowanie kroków zaradczych
Zasady budowania harmonogramów
Widoki w MS Project

Definiowanie projektu w programie MS Project
Określenie właściwości projektu
Określenie kalendarzy projektów
Określenie faz projektu

Zadania
Omówienie typów zadań
Wpisywanie zadań i podzadań
Zadania cykliczne
Kalendarze zadań
Kamienie milowe

Praca z zadaniami
Organizacja zadań w grupy
Dodawanie kodów SPP do zadań
Tworzenie relacji między zadaniami
Tworzenie relacji między zadaniami sumarycznymi
Wprowadzanie ograniczeń w zadaniach
Dołączanie dokumentów do zadań
Określanie punktów kontrolnych

Zasoby
Wprowadzanie zasobów
Lista zasobów
Zasoby materiałowe
Zasoby ludzkie
Różne typy określania jednostek zasobów

Praca z zasobami
Metody przypisywania zasobów do zadań
Równanie planowania: czas trwania zadania, jednostki, praca
Określenie kalendarzy zasobów
Sprawdzanie stanu zasobów
Przeciążenia zasobów

Koszty
Planowanie kosztów projektu
Koszty materiałowe, koszty pracy, koszty stałe zadań
Metody naliczania

Praca z kosztami
Przypisywanie kosztów do zasobów
Przypisywanie kosztów do zadań

Analiza i dostosowanie planu projektu
Alokacja zasobów
Przeciążenia zasobów
Bilansowanie zasobów
Ścieżka krytyczna projektu
Dzielenie zadań
Analiza kosztów projektu

Wykres Gantta
Wykorzystanie kreatora wykresu Gantta
Wyświetlanie ścieżki krytycznej projektu
Formatowanie pozostałych widoków

Kalendarze
Kalendarz projektu
Kalendarze zasobów
Kalendarze zadań

Raporty
Analizowanie projektu za pomocą raportów
Wydruk raportów
Dostosowanie widoku raportów
Dołączanie dokumentacji do projektu

Etap realizacji – kontrola realizacji projektu
Zapisanie planu bazowego
Uaktualnianie zadań
Wprowadzenie postępu prac, wprowadzanie zmian do projektów
Zapas czasu i zadania krytyczne
Wprowadzanie pracy rzeczywistej i pozostałej w okresach czasu
Bilansowanie obciążeń zasobów
Rozwiązywanie problemów z realizacją planu

Analizowanie
Przeglądanie danych wartości wypracowanej
Analiza Pert - wariant optymistyczny oczekiwany i pesymistyczny

Drukowanie
Drukowanie projektów
Drukowanie raportów o zadaniach zasobach i przydziałach

Wymagania: Podstawowa umiejętność obsługi komputera.
 

Poleć szkolenie znajomemu