Mamy 9199 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Kurs OpenOffice.Org dla Przedsiębiorcy po

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Obsługa Programów

Szkolenie zamknięte
blanded learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Dawid Jakub Kulas
tel.: 666 498 697
email: biuro-ridos@wp.pl
skype: ridos.ridos
www.ridos.prv.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs OpenOffice.Org dla Przedsiębiorcy po
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Obsługa Programów
Metodyka: Filmy
Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Wykorzystanie komunikacji internetowej (skype - czat, materiały dodatkowe przesłane pocztą elektroniczną).
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Barbara Bartosiak
Dawid Jakub Kulas
Joanna Żukowska
Adam Rak
Artur Bartosiak
Wielkość grupy: 8
Program: Kurs OpenOffice.Org dla Przedsiębiorcy
poziom podstawowy oraz średniozaawansowany
(5 dniowe - 30 godzin)
 
 
DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OPENOFFICE.ORG, WRITER - EDYTOR TEKSTU

 
Test wstępny
I. Instalowanie pakietu OpenOffice.org
II. Writer
- Narzędzia dostępne w oknie edytora Writer
- Ustawienia dokumentu
- Tworzenie dokumentów
II. Formatowanie dokumentu tekstowego
- Formatowanie znaku
- Formatowanie akapitu
- Formatowanie stylu
- Format strony
- Style ramek
III. Zaawansowana obsługa dokumentu
- Obrazy w dokumencie tekstowym
- Tabele
- Listy wypunktowane i numerowane
- Nagłówki i stopki
- Kreatory i korespondencja seryjna
- Nawigator
- Szablony
- Spis treści
 
DZIEŃ II CALC - ARKUSZ KALKULACYJNY


I. Informacje ogólne
- Narzędzia programu Calc
- Definiowanie ustawień obliczeń dla arkusza kalkulacyjnego
- Obsługa danych i arkuszy
II. Calc i obliczenia
- Formaty danych
- Adresowanie komórek
- Proste obliczenia
- Proste formuły
- Kreator funkcji
- Wykorzystanie odwołań względnych i bezwzględnych w złożonych formułach
- Operatory Calc
III. Wykresy
- Modyfikowanie wykresu
- Modyfikowanie prezentowanego na wykresie zakresu danych
- Formatowanie serii danych
- Formatowanie wykresów trójwymiarowych
IV. Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym
- Baza danych - podstawowe informacje
- Sortowanie danych
- Filtrowanie danych
- Pilot danych - tabele przestawne
 
DZIEŃ III BASE - BAZY DANYCH

I. Podstawowe Informacje
- Tworzenie pliku bazy danych
- Zmiana układu formularza
- Edycja pól formularza
- Definiowanie kwerend
- Ręczne definiowanie elementów formularza przy pomocy Nawigatora formularza
- Formatowanie formularza
- Nawigacja w formularzu
II. Wyszukiwanie i porządkowanie informacji w bazie danych
- Raporty
- Usuwanie baz danych
- Źródła danych

DZIEŃ IV DRAW - TWORZENIE GRAFIKI

 
I. Uruchamianie modułu Draw
- Narzędzia pasków narzędzi
- Wstawianie rysunku
- Edycja rysunku
- Tworzenie grafiki wektorowej i obiektów
II. Edycja kolorów
- Wzory, wypełnienia graficzne i gradienty kolorów
- Linie i strzałki
- Obiekty trójwymiarowe
- Morfing
- Rozmieszczanie, grupowanie i wyrównywanie obiektów
- Praca z tekstem
- Warstwy
- Modyfikacja krzywej

DZIEŃ V IMPRESS - TWORZENIE PREZENTACJI


I. Informacje podstawowe
- Uruchamianie modułu Impress
- Przygotowywanie prezentacji
- Widoki i tryby pracy dostępne w oknie Impress
- Wypełnianie slajdów zawartością
II. Formatowanie prezentacji
- Zmiany na slajdach
- Efekty i animacje
- Definiowanie tła slajdów
- Korzystanie z wzorców stron
- Pokaz slajdów
- Prezentacja z pomiarem czasu
- Drukowanie prezentacji
 
EGZAMIN KOŃCOWY
Świadczenia dodatkowe: Kącik kawowy
 

Poleć szkolenie znajomemu