Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: . ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EFS

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Rozliczanie Projektów

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Sekretariat
tel.: (032) 781-50-70
email: bc1@bc1.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EFS
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Rozliczanie Projektów
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
1.Przedstawienie podstawowych informacji z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków EFS
2.Zrozumienie założeń konieczności planowania zadań podczas realizacji projektów EFS
3.Przedstawienie problemów jakie mogą się pojawić podczas realizacji projektów
4.Omówienie roli członków zespołów projektowych i kierownika projektu
5.Zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości projektów unijnych

Szkolenie dla:
Szkolenie kierowane do osób zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Kierownicy projektów, koordynatorzy, asystenci, osoby zarządzające projektami

Metodyka szkolenia:
Zajęcia będą prowadzone w różnych formach m.in. w postaci sesji szkoleniowych, wykładów, dyskusji, pracy w zespołach, badań studium przypadku.

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ WYDANIEM UCZESTNIKOWI CERTYFIKATU ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 25
Program: I Wprowadzenie
- Prezentacja treści programu i zaplanowanych ćwiczeń
- Ćwiczenie - czego chciałbym się jeszcze nauczyć ?

II Opis modelu zarządzania projektem
- Zaznajomienie ze współczesnym modelem zarządzania projektem
- Co trzeba wiedzieć, aby stworzyć schemat zarządzania projektem
- Planowanie szczegółowe projektu

III Etapy realizacji projektu
- Uruchomienie projektu
- Monitorowanie przebiegu realizacji
- Kontrola postępów w realizacji projektu
- Zamknięcie projektu
- Przegląd powykonawczy

IV Założenia projektu współfinansowanego ze środków EFS
- Uruchomienie planu
- Zaangażowanie ludzi i zasobów
- Przekonanie innych do idei przedsięwzięcia
- Uruchomienie planu

V Umowa o dofinansowanie
- Załączniki do umowy
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

VI Projekty partnerskie
- Dokumenty dotyczące partnerstw
- Cele partnerstw
- Etapy tworzenia partnerstwa
- Zalety i wady projektów partnerskich

VII Zarządzanie kosztami projektu EFS
- Budżet oraz szczegółowy kosztorys projektu
- Koszty kwalifikowane

VIII Zasoby niezbędne do realizacji projektu
- materiały, środki finansowe, ludzie
- Zespół projektowy
- Struktura organizacyjna

IX Czas w realizacji projektów unijnych
- Harmonogram projektu
- Harmonogram płatności
- Kontrola realizacji projektu
- Co należy kontrolować

X Monitoring i sprawozdawczość w projektach unijnych
- sprawozdania z realizacji projektów EFS.
- przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów - ćwiczenia w grupach

XI Ewaluacja projektu w oparciu o wskaźniki

XII Rozliczanie i zamykanie projektów
- Audyt w projekcie

XIII Najczęstsze błędy podczas realizacji projektów EFS
- Prezentacja dobrych praktyk
- Sytuacje problemowe podczas realizacji projektów
Wymagania: brak
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, ćwiczenia, konspekty, certyfikat, wyżywienie (przerwy kawowe, dwudaniowy obiad w restauracji). Nie refundujemy kosztów dojazdu i noclegów.
 

Poleć szkolenie znajomemu