Mamy 9677 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - warszt

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Wiktoria Kasprzak
tel.: 61/8102194
email: info@szkolenia-semper.pl
skype: centrumsemper
gg: 5168708

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - warsztaty praktyczne.
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Specjalizacja trenerska:
Postępowanie cywilne (z uwzględnieniem problematyki postępowania elektronicznego i elektronicznego postępowania upominawczego) i prawo cywilne (prawo zobowiązań).
Postępowanie administracyjne (postępowanie administracyjne ogólne i informatyzacja administracji publicznej).
Prawo pracy.Kompetencje:
Wykształcenie: wyższe (Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie).
Doświadczenie zawodowe:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli – nauczyciel akademicki.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze – członek pozaetatowy.
Kancelaria Komornika Sądowego – asesor komorniczy.
Spółka prawa handlowego na terenie Lublina – referent ds. administracji.
Urząd Celny w Lublinie – Referat Spraw Karno-Skarbowych.
Usługi w zakresie doradztwa prawnego (Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości).
Wybrane projekty:
Szkolenia w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu Kapitał Ludzki:

Postępowanie administracyjne w praktyce urzędniczej (m.in. dla Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, KRUS Opatów) – 2008-2009.
Prawo pracy praktyce – 2008-2009.
Prawo pracy, prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego – 2009-2010.


Szkolenia komercyjne:
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym (PGE Obrót, Enea) 2010.
Informatyzacja administracji publicznej (Urząd Miasta Kraków) 2010.
Postępowanie administracyjne z elementami ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie, Urząd Miasta Grudziądz) 2010.
Postępowanie cywilne i windykacja należności (Mota Engil, Jednostka Wojskowa w Dęblinie) 2009.
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Nowelizacja ustawy kodeks postępowania administracyjnego z dnia 3 grudnia 2010. Najważniejsze zmiany funkcjonujące w 2012:
Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego i ich wpływ na procedurę administracyjną. Znaczenie zasady prawdy obiektywnej
Pełnomocnik strony (pozycja procesowa, doręczanie pism pełnomocnikowi, uprawnienia w zakresie dokumentów).
Terminowość załatwiania spraw w aspekcie nowych obowiązków organów, uprawnień stron oraz odpowiedzialności organów i pracowników.
Wszczęcie postępowania administracyjnego (wnoszenie podań, postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, przekazywanie podań).
Metryka sprawy administracyjnej konsekwencje w praktyce.
Zmiany w zakresie udostępniania akt sprawy.
Dokument w świetle art. 76a KPA oraz inne zmiany dotyczące postępowania dowodowego.
Zmiany w zakresie zawieszenia i umorzenia postępowania.
Rektyfikacja decyzji administracyjnej w świetle nowego brzmienia art. 111 KPA
Zmiana art. 126 KPA w zakresie postanowień.
Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego.
Nowelizacja przepisów w zakresie zmiany i uchylenia decyzji ostatecznej – art. 154 i 155 KPA
Podstawa wznowienia postępowania określona w art. 145b KPA
Zmiany w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji.
2. Sprawa administracyjna – analiza kazusu z zakresu dopuszczalności drogi ogólnego postępowania administracyjnego
3. Zasady postępowania administracyjnego
4. Strony i podmioty na prawach strony – analiza wybranych orzeczeń sądów administracyjnych.
5. Zagadnienia „techniczno – procesowe
terminy w postępowaniu administracyjnym,
doręczenia w postępowaniu administracyjnym (doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej- e-doręczenia),
wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym,
protokoły i adnotacje.
6. Prowadzenie postępowania administracyjnego – wszczęcie postępowania administracyjnego.
7. Postępowanie administracyjne na platformie EPUAP.
8. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym. Rola decyzji administracyjnej z uwzględnieniem decyzji wydanej w formie dokumentu elektronicznego.
Wymagania: Cel szkolenia:
Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z aktualnymi przepisami przedstawionymi w ustawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przygotowywanym również projekcie zmian do tejże ustawy zwanym ustawą o transparentności.
Korzyści dla użytkowników:
Zapoznanie uczestników ze specyfiką postępowania administracyjnego oraz omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
Omówienie zmian w KPA oraz projektowanych zmian w zakresie stosowania zasad prokonstytucyjnych i metryki sprawy administracyjnej.
Analiza zagadnienia doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Praktyczne nauczenie uczestników, w jaki sposób sporządzić decyzję administracyjną z uwzględnieniem specyfiki decyzji administracyjnej w formie dokumentu elektronicznego.
 

Poleć szkolenie znajomemu