Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Oracle 11g - Administracja

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Administracja

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Better Poland Sp. z o. o.
tel.: 71 733 61 80
email: biuro@betterpoland.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Oracle 11g - Administracja (warsztaty)
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Administracja
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie przygotowuje do egzaminu Oracle Database 11g: Administration I. Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie 11g XE.

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z potrzebną wiedzą i gruntowne przećwiczenie wszystkich zagadnień, z którymi spotykają się administratorzy aplikacji bazodanowych podczas bieżącej konserwacji i utrzymywania systemów.

Plan szkolenia pokrywa się częściowo z materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-052 Oracle Database 11g: Administration I, pozwalającym uzyskać certyfikat Oracle Database 11g Administrator Certified Associate.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Architektura Systemu Zarządzania Relacyjną Bazą Danych Oracle
- Różnice w dystrybucjach XE, SE, EE
- Instalacja Oprogramowania
- Zakładanie bazy danych

2. Zarządzanie instancją bazy danych
- Struktury pamięciowe i procesy drugoplanowe
- Słownik Systemowy
- Zarządzanie parametrami
- Log alertów
- Pliki danych, pliki dziennika powtórzeń, pliki kontrolne
- Zamykanie i podnoszenie instancji

3. Zarządzanie składowaniem danych – warstwa fizyczna
- Pliki danych
- Przestrzenie tabel
- Segmenty, extenty
- Bloki

4. Zarządzanie użytkownikami
- Tworzenie i modyfikacja użytkowników
- Uprawnienia i role
- Profile
- Monitorowanie sesji użytkowników
- Audyt

5. Zarządzanie transakcjami i przestrzenią UNDO
- Tryby transakcyjne
- Monitorowanie i rozstrzyganie blokad
- Przestrzeń UNDO
- Dobór undo_retention i mechanizmy flashback

6. Konfiguracja pracy w sieci
- Konfiguracja i kontrola pracy procesu Listenera
- Praca w trybie serwerów dedykowanych i współdzielonych

7. Zarządzanie składowaniem danych – warstwa logiczna
- Tabele, Tabele tymczasowe, Tabele zorganizowane indeksowo
- Ograniczenia
- Indeksy
- Widoki, sekwencje, synonimy, zmaterializowane widoki
- Pakiety, procedury, funkcje, typy, wyzwalacze

8. Przenoszenie danych
- Fizyczna kopia danych
- Logiczna kopia danych – datapump import i export
- ładowanie danych – sqlLoader
- Tablice zewnętrzne
- Linki bazodanowe

9. Automatyzacja zadań
- dbms_jobs, dbms_scheduler

10. Statystyki i optymalizacja kosztowa
- Monitorowanie bieżącej aktywności procesów i diagnozowanie wąskich gardeł
- Praca z optymalizatorem, wyznaczenie celu optymalizacji, plan zapytania
- Kolekcjonowanie statystyk obiektowych i systemowych
Wymagania: Warsztaty przeznaczone są dla przyszłych administratorów baz danych i aplikacji opartych na Oracle, w skład obowiązków których będzie wchodził nadzór i bieżąca konserwacja systemów bazodanowych i aplikacji opartych na bazach danych Oracle.
Świadczenia dodatkowe: Obiad, przerwy kawowe, sala szkoleniowa i materiały szkoleniowe
 

Poleć szkolenie znajomemu