Mamy 8593 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Office Writing Training

Kategoria: KURSY / Kursy Językowe

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Czerwińska Senior Training Coordinator
tel.: 22 6704333
email: k.czerw@theenglishcocktail.com.pl
http://www.theenglishcocktail.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Office Writing Training: Write Direct Letters, Improve Your Company’s Image
Kategoria: KURSY / Kursy Językowe
Metodyka: Case studies
Opis: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób na co dzień zajmujących się sporządzaniem korespondencji w języku angielskim. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi standardami w korespondencji, ze szczególnym uwzględnieniem układu graficznego wszystkich elementów pisma, zasad redagowania pism, oraz języka komunikacji w różnych typach pism, tj. notatka wewnętrzna (memo), raport, protokół zebrania (minutes), czy e-mail. Uczestnicy szkolenia przećwiczą stosowanie odpowiednich wyrażeń budowanie zdań złożonych, stylistykę oraz układ graficzny pism.

Cele szkolenia:
1. Zdobycie wiedzy na temat obowiązujących standardów korespondencji
2. Nabycie umiejętności stosowania zwrotów odpowiednich dla typu korespondencji
3. Wykształcenie umiejętności z zakresu budowania pozytywnego kontaktu i klimatu z innymi osobami w korespondencji
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Timothy Tudor-Hart

Senior Trainer

Tim Tudor-Hart is a language trainer whose range of experience covers the facilitation of learning to members of the nursing, medicinal, secretarial, public relations, and sales communities, as well as many others.
Skilled in various styles of training and versed to an expert level of competency in his own language, Tim values the level of insight that experience can give, and uses this to gauge the appropriate style to fit with each individual student, and applies this together with an imaginative approach to the process of training. These two factors, committed to the development of effective and practical English usage amongst his client base in skills such as telephoning, negotiating and giving presentations, and more, result in the ability of the trainee to use the language to express ideas and needs imaginatively and confidently, with increased accuracy and variety.
With a diverse history of cultures and nationalities amongst his trainees, Tim respects the wide range of motivations people have for learning. For this reason he prefers to work for a training provider who deliver a training package that tailors a programme of training specifically to the individual’s needs, and does as much as possible to find the most engaging and suitable style for each student, making use of a flexibility which comes from repeated experience with diversity.
Tim was educated at Bath Spa University College, England, and holds degree qualifications in English literature and Creative Studies.
Program: Zakres tematyczny:
1. Informacje ogólne dotyczące korespondencji w języku angielskim: rodzaje pism i ich charakterystyka
2. Elementy pisma: wskazania ogólne, nagłówek, treść, zwroty grzecznościowe, podpis
3. Układ graficzny treści korespondencji w języku angielskim: wielkość czcionki, akapity, interlinie
4. Zasady redagowania pism: formy zwracania sie do osób, zasady konstrukcji treści głównej, styl
5. Zwroty pożądane w języku wewnętrznej komunikacji pisemnej
6. Zwroty zakazane w języku wewnętrznej komunikacji pisemnej
7. Jak pisać – język komunikacji

* W celu uzyskania szczegółowych programów szkoleń prosimy o kontakt. Nasz specjalista udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących oferowanych programów szkoleń.


Czas trwania szkolenia:
Zalecany czas trwania szkolenia uzależniony jest od celów stawianych przez organizację i wstępnego poziomu uczestników. Standardowo wyróżnia się trzy tryby szkolenia:

Tryb Intensive - 17 spotkań
Tryb Standard - 30 spotkań
Tryb Comprehensive - 60 spotkań*

Każdy z wyżej wymienionych trybów wyznacza liczbę godzin wystarczającą do opanowania treści zaplanowanych w programie szkolenia.
* Szkolenie Trybu Comprehensive przygotowuje do egzaminów LCCI Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej.

W cenę szkolenia zamkniętego wliczono:
1. Dokonanie szczegółowej analizy potrzeb językowych słuchaczy i określenie celów szkoleń
2. Materiały szkoleniowe
3. Progress Reports - raporty weryfikujące postęp osiągania umiejętności językowych w trakcie trwania szkolenia
4. Tłumaczenia pisemne do 10 stron w trakcie trwania szkolenia (materiały promocyjne, strony www, kodeksy)
5. Certyfikaty ukończenia szkolenia Business English

Tryb szkolenia:
W zależności od potrzeb: zamknięte/otwarte/weekendowe.

Lokalizacja:
Siedziba Klienta lub centrum szkoleniowe The English Cocktail.

Termin rozpoczęcia:
Szkolenia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.

Format szkolenia:
Warsztaty językowe z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: autotesty, burza mózgów, dyskusje - wymiana doświadczeń, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagranie i analiza video.

Cena szkolenia:
Uzależniona od wymiaru godzinowego, długości trwania szkolenia i intensywności szkolenia.

Certyfikaty:
Certyfikat ukończenia szkolenia The English Cocktail.
Szkolenie Trybu Comprehensive przygotowuje do egzaminów LCCI Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej. Egzamin odbywa się w centrum szkolenia The English Cocktail po ukończeniu szkolenia.

Dodatkowo:
Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i klientów indywidualnych. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, podczas których będziecie Państwo mogli przekonać się o jakości oferowanych przez nas usług.


Świadczenia dodatkowe: W cenę szkolenia zamkniętego wliczono: 1. Dokonanie szczegółowej analizy potrzeb językowych słuchaczy i określenie celów szkoleń 2. Materiały szkoleniowe 3. Progress Reports - raporty weryfikujące postęp osiągania umiejętności językowych w trakcie trwania szkolenia 4. Tłumaczenia pisemne do 10 stron w trakcie trwania szkolenia (materiały promocyjne, strony www, kodeksy) 5. Certyfikaty ukończenia szkolenia Business English
 

Poleć szkolenie znajomemu