Mamy 9804 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Transformacja organizacji do Agile

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marcin Kołtonowski
tel.: 603356825
email: kontakt@grupafabrykainnowacji.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Jest to zaawansowany program zmiany mający na celu transformację organizacji pracującej w tradycyjnym modelu wytwarzania produktu do organizacji zwinnej.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne
Metodyka: Filmy
Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele:
Celem programu jest transformacja organizacji Klienta z tradycyjnego modelu pracy do modelu zwinnego. Program obejmuje całościowo organizację Klienta łącznie z rolami, strukturą organizacyjną oraz metodą pracy przy wytwarzaniu produktów.

Umiejętności nabyte:
- Umiejętność pracy w ramach metody Scrum całej organizacji Klienta (departamentu, firmy)

Grupa docelowa:
- Pracownicy i kadra zarządzająca firmy/departamentu firmy.

Korzyści wynikające z ukończenia programu:
- Rozpoczęcie pracy w ramach zwinnej metody wytwarzania produktów
- Szybszy "time to market"
- Wzrost poczucia własnych kompetencji w ramach metody Scrum, Agile oraz zwinnego zarządzania wymaganiami użytkownika
- Rozwój umiejętności prawidłowego komunikowania się w ramach zwinnych metod wytwarzania produktów
- Świadomość roli i zastosowania informacji zwrotnej w komunikacji zespołowej
- Wzrost świadomości różnic i podobieństw pomiędzy aktualnym, a przyszłym trybem pracy
- Wzrost umiejętności budowania własnego wizerunku i pozycji w ramach zespołu
- Narzędzia do efektywnego zarządzania Rejestrem Produktu, planowania wydania, nadawania priorytetów i pisania skutecznych i efektywnych Historii Użytkownika
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Marcin Kołtonowski

Więcej informacji: http://www.grupafabrykainnowacji.pl
Program: ETAP I: cykl szkoleń
- Grupa Fabryka Innowacji oferuje konsultacje, assesment, wprowadzanie metodologii Agile (transformację) w organizacji oraz warsztaty celowe
- Warsztaty celowe są wysoce konfigurowalne, bazują na prawdziwych casech od Klienta, dokumentacji, planach oraz problemach (wyzwaniach). Celem jest wspólne rozwiązanie istniejących problemów w organizacji.

ETAP II: wprowadzenie SCRUMa w praktyce:

- Wybranie 1-2 zespołów referencyjnych, Scrum Mastera, Product Ownera, którzy wprowadzą SCRUM
- 6 sprintów = 12 iteracji pracy z zespołami w celu transferu know-how dla ludzi i sprawienia aby ludzie pracowali w rytmie SCRUM
- Uruchomienie pierwszego projektu w SCRUM
- Wzmocnienie wiedzy Scrum Master oraz Product Ownera w taki sposób, aby byli w stanie samodzielnie przewodzić zespołom w tej metodologii
- Zwracamy szczególną uwagę na współpracę biznesu z zespołami SCRUM, zarządzanie wymaganiami, zbieranie informacji zwrotnej oraz zarządzanie wymaganiami
- Sprawimy również, aby zmiana był widoczna w innych działach firmy

ETAP III: Wzmocnienie zmiany (opcjonalnie, po etapie II)

- Transformacja do Agile całego departamentu
- Wprowadzenie technik inżynierskich w celu zwiększenia produktywności zespołów
- Zwiększenie know-how wśród pracowników firmy oraz wyodrębnienie zespołów Agile Coach-ów
 

Poleć szkolenie znajomemu