Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Rozmowa oceniająca z pracownikiem

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Ocena

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Rozmowa oceniająca z pracownikiem
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Ocena
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
do ustalenia
Korzyści dla uczestników
Podczas szkolenia Uczestnicy poznają proces przygotowania oraz realizacji oceny okresowej gwarantujący jej skuteczne i sprawne przeprowadzenie. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy szkolenia:
• nabędą umiejętności przygotowania do procesu oceny,
• opanują sposób przeprowadzania rozmów oceniających,
• nauczą się przekazywania informacji zwrotnej,
• poznają sposoby radzenia sobie z oporem Pracowników z przyjmowaniem informacji zwrotnej,
• nauczą się rozwiązywać trudne sytuacje występujące podczas prowadzenia rozmów oceniających.

Każdy z Uczestników otrzymuje informację zwrotną w zakresie trenowanych umiejętności.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Po co w Firmie oceny okresowe?
• cele ocen okresowych,
• korzyści dla Firmy, Pracownika, Menedżera z systemu ocen okresowych,
• obawy Pracowników i Menedżerów związane z ocenami okresowymi.

2. Funkcje oceny okresowej:
• bieżąca informacja zwrotna o postępach Pracownika,
• lepsze rozumienie celów, zadań,
• identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju,
• budowanie kultury feedbackowej w Firmie.

3. Warunki skutecznej rozmowy oceniającej:
• przygotowanie się do rozmowy,
• tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i współpracy,
• budowanie kultury dzielenia się informacją zwrotną.

4. Przygotowanie do oceny okresowej:
• przygotowanie Pracownika,
• przygotowanie Przełożonego.

5. Struktura efektywnej rozmowy oceniającej/motywującej/rozwojowej:
• zadbanie o atmosferę i miejsce do rozmowy,
• przypomnienie celu spotkania,
• przypomnienie kryteriów oceny,
• samoocena Pracownika,
• ocena Przełożonego,
• ustalenie planu rozwoju: mocne strony Pracownika, obszary wymagające rozwoju, zakres zmian, spodziewane rezultaty, terminy,
• oczekiwania Pracownika,
• zakres wsparcia Menedżera/Firmy,
• podziękowanie za spotkanie.

6. Najczęstsze błędy popełniane podczas rozmów oceniających i jak ich unikać:
• brak jednoznacznych kryteriów oceny,
• efekty diabelski/efekt anielski,
• efekt ostatniej chwili,
• efekt zawyżonej oceny/efekt zaniżonej oceny,
• efekt złotego środka,
• efekt krzywej Gausa,
• koncentracja na obszarach do poprawy i błędach Pracownika,
• ocena powierzchowna/ocena zbyt szczegółowa,
• porównywanie do innych Pracowników,
• wyręczanie Pracownika w samoocenie.

7. Radzenie sobie z obiekcjami i różnicą zdań podczas rozmów oceniających.

8. Trudne sytuacje w procesie oceny:
• lęk przed oceną,
• niedojrzałość emocjonalna Pracownika lub Przełożonego,
• Pracownik nie realizuje celów,
• Pracownik nie przeprowadza samooceny,
• Pracownik nie zgadza się z oceną,
• Pracownik nie dostrzega obszarów do rozwoju.

9. Budowanie skutecznego planu rozwojowego:
• wzmacnianie mocnych stron Pracownika,
• motywowanie Pracownika do zmiany,
• efektywna pochwała,
• rozwojowe cele krótko i długookresowe i metody ich realizacji.
 

Poleć szkolenie znajomemu