Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z problematyką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną. W ramach zajęć o charakterze treningowo-warsztatowym uzupełnionych o mini-wykłady, dyskusję i analizę materiałów multimedialnych uzyskasz wiedzę z zakresu:
- klasyfikacji kosztów
- zasad wyceny produktów pracy wg ustawy o rachunkowości
- zakresu kosztu wytworzenia
- metod kalkulacji kosztów wytworzenia
- ewidencji przepływu kosztów w firmie produkcyjnej
- ewidencji przychodu i rozchodu produktów wg cen rzeczywistych i planowanych
- ewidencji nadwyżek i niedoborów
- wariantu kalkulacyjnego i wariantu porównawczego rachunku zysków i strat (ustalanie zmiany stanu produktów)
- przekazania produktów gotowych do sklepów przyzakładowych (wykazywanie obrotów wewnętrznych w rachunku zysków i strat)
- inwentaryzacji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: I. Klasyfikacja kosztów
1. Koszty bezpośrednie i pośrednie
2. Koszty stałe i zmienne
3. Koszty produktu i koszty okresu

II. Zasady wyceny produktów pracy wg ustawy o rachunkowości
1. Produkty gotowe
2. Półprodukty
3. Produkcja w toku

III. Zakres kosztu wytworzenia
1. Określenie normalnych zdolności produkcyjnych
2. Podział kosztów na uzasadnione i nieuzasadnione

IV. Metody kalkulacji kosztów wytworzenia
1. Podziałowa prosta
2. Podziałowa współczynnikowa
3. Podziałowa fazowa
4. Półfabrykatowa
5. Bezpółfabrykatowa
6. Doliczeniowa
7. ABC

V. Ewidencja przepływu kosztów w firmie produkcyjnej
1. Koszty układu rodzajowego, rozliczenie kosztów, koszty układu funkcjonalno-podmiotowego, wynik finansowy/bilans

VI. Ewidencja przychodu i rozchodu produktów wg cen rzeczywistych
1. Metoda FIFO
2. Metoda LIFO
3. Metoda cen przeciętnych

VII. Ewidencja przychodu i rozchodu produktów wg cen planowanych
1. Stałe ceny ewidencyjne
2. Rozliczanie odchyleń
3. Wycena bilansowa produktów gotowych i produkcji w toku

VIII. Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu

IX. Ewidencja nadwyżek i niedoborów

X. Wariant kalkulacyjny a wariant porównawczy rachunku zysków i strat (ustalanie zmiany stanu produktów)

XI. Przekazanie produktów gotowych do sklepów przyzakładowych (wykazywanie obrotów wewnętrznych w rachunku zysków i strat)

XII. Inwentaryzacja
Wymagania: Korzyści dla uczestników szkolenia:
- zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia księgowości w firmie produkcyjnej
- aktualizacja posiadanej wiedzy
- oszczędność czasu (nie musisz studiować sterty dokumentów)
- pewność i bezpieczeństwo podejmowanych działań
- bezpłatne indywidualne porady.Adresaci szkolenia:
- właściciele firm produkcyjnych
- osoby pracujące w działach finansowych, księgowych firm produkcyjnych
- pracownicy biur rachunkowych
- osoby zainteresowane problematyką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu