Mamy 8473 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Dombrowska
tel.: 782999333
email: Ewa.Dombrowska@cre-edukacja.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie adresowane jest do managerów wszystkich szczebli oraz pracowników pionów finansowych, analityków i kontrolerów finansowych, osób dokonujących ocen kondycji finansowej kontrahentów lub beneficjentów funduszy, właścicieli firm, doradców i osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Szkolenie będzie użyteczne dla specjalistów chcących podnieść swoje kompetencje oraz wszystkich tych, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują informację finansowe, w tym sprawozdania finansowe.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest dostarczenie Uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia analizy finansowej zgodnie z aktualnymi kryteriami oceny efektywności przedsiębiorstwa. Uczestnicy zdobywają wiedzie nie tylko na temat zakresu informacyjnego i sposobów analizy sprawozdań finansowych ale również prowadzenia monitoringu kondycji finansowej, umiejętności modelowania finansowego, oceny zdolności przedsiębiorstwa do kreowania wartości dla właścicieli, wykorzystania na
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Ekspert w dziedzinie finansów korporacyjnych, doświadczony analityk.

Wykształcenie
Doktor nauk ekonomicznych w specjalności zarządzanie.

Specjalizacja
Finanse przedsiębiorstw, finanse korporacyjne.

Doświadczenie
Posiada bogatą praktykę zawodową, na co dzień prowadzi działalność doradczą w obszarze finansów korporacyjnych. Swoje doświadczenie zdobył pracując jako dyrektor ekonomiczny, konsultant wdrożeniowy systemów zarządzania finansami oraz kontroler finansowy.

W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywanie biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących międzynarodowe wehikuły finansowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, transakcje M&A, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych.

Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim ponad sto projektów szkoleniowych w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Autor wielu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawca projektów badawczych finansowanych ze środków UE i Ministerstwa Nauki.

Zrealizowane projekty szkoleniowe
Kilkaset projektów szkoleniowych, ponad tysiąc godzin szkoleniowych i sesji coachingowych m.in. dla: Vantage SA, Vivena SA, Ceramika Paradyż Sp. z o.o., The Circles Concept Sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy, Zakłady Azotowe Puławy S.A., Plast Market Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., BZ WBK Leasing SA, Agri Plus Polska, PKS w Ostrowcu Św. S.A, Urząd Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Reiffeisen Bank Polska SA, BGŻ SA, Vaco Sp. z o.o., Aedes SA, Orlen SA.
Program: Wprowadzenie do analizy finansowej
Istota, cele, etapy analizy finansowej
Dane, metody przetwarzania i techniki analizy
Narzędzia rachunkowe wykorzystywane w analizach
Formy prezentacji wyników

Analiza działalności przedsiębiorstwa czyli jak logika prowadzonego biznesu wpływa na sprawozdania finansowe

Wstępna analiza sprawozdań finansowych
Księgowe a analityczne sprawozdanie finansowe
Bilans analityczny, czy perspektywa kapitału zaangażowanego i zastosowanego
Rachunek zysków i strat- układ, treść, zakres analizy
Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji w analizie finansowej, CF zarządczy, ocena kierunków przepływów na poszczególnych rodzajach działalności
Analiza pozioma, pionowa i porównawcza sprawozdań finansowych
Wstępna analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa
Praktyczne zalecenia dotyczące stosowania i interpretowanie wskaźników finansowych, najczęściej popełniane błędy i zaniedbania
Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, piramida wskaźników Du Ponta
Koszty i ich analiza – klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu jednostkowego
Próg rentowności i dźwignia operacyjna - wyznaczanie i praktyczne zastosowanie
Ocena sprawności działania – wskaźniki aktywności gospodarczej, rotacji, gospodarowania zasobami
Badanie płynności finansowej – czynniki kształtujące, przyczyny problemów z płynnością, wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie
Analiza struktury finansowania – ocena zadłużenia i zdolności do obsługi długu
Metody dyskryminacyjne oceny kondycji finansowej, systemy ratingowe, modele scoringowe, modele monitoringu finansowego
Analiza sytuacji finansowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Narzędzia analiz i zarządzania finansami przedsiębiorstw
Wartość pieniądza w czasie, renta, renta wieczna
Koszt kapitału i metody pomiaru ryzyka przedsięwzięć biznesowych (model CAPM, beta akcji)
Mechanizm dźwigni finansowej - optymalizacja struktury finansowania, dźwignia połączona
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - mierniki ekonomicznej wartości dodanej (EVA) - istota zysku rezydualnego
Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych – metody dochodowe (NPV, IRR), jak zaprognozować przyszłe przepływy pieniężne, najczęściej popełniane błędy
 

Poleć szkolenie znajomemu