Mamy 8385 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Wykorzystanie lokalnego potencjału dla inwestycji

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Ekologia

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Dombrowska
tel.: 782999333
email: Ewa.Dombrowska@cre-edukacja.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Wykorzystanie lokalnego potencjału dla inwestycji OZE
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Ekologia
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chciałyby rozpoznać możliwości lokalnych zasobów z obszaru sołectwa, gminy, powiatu pod potencjalne inwestycje z zakresu OZE.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom niezbędnych informacji do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego z zakresu OZE na obszarze własnej, lokalnej działalności.

Korzyści dla organizacji i uczestników
Uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i informacji, jak rozpoznać zasoby i potencjał w lokalnych obszarach gruntowych i infrastrukturalnych. Ponadto dowiedzą się jakie aspekty muszą wziąć pod uwagę, aby inwestycja miała szansę dojść do skutku.

Szkolenie pozwala także poznać podstawowe aspekty formalno-prawne i techniczne procesu inwestycyjnego.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Koordynator projektów inwestycyjnych, wykładowca akademicki.

Wykształcenie

dr nauk chemicznych, inż. systemów ochrony środowiska.

Specjalizacja

Analizy środowiskowe w projektach infrastrukturalnych
Wymagania formalno-prawne procesu planowania inwestycji w zakresie prawa budowlanego i przepisów ochrony środowiska
Etap oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Doświadczenie

Pełniła funkcję koordynatora Działu Badań Naukowych, koordynatora projektów inwestycyjnych i szkoleniowych w Międzyuczelnianym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym (UG, PG i GUMed) Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska.

Doświadczenie praktyczne zdobyła pełniąc funkcję kierownika projektu ds. budowy sieci oraz koordynatora ochrony środowiska regionu północnego. Ponadto prowadzi własną działalność gospodarczą w ramach której przeprowadza analizy środowiskowe w projektach infrastrukturalnych, procesy akwizycji i administracyjne inwestycji.

Zrealizowane projekty szkoleniowe

Poprowadzenie wielu szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych z zakresu ochrony środowiska w inwestycjach.
Program: Przyszłość – co nas czeka, a co chcielibyśmy zobaczyć dookoła siebie za 20–30 lat.
Analiza elementów (plusy i minusy) określonego obszaru (gospodarka rolna, gospodarka gruntowa, infrastruktura, przemysł, ochrona przyrody, zasoby ludzkie) na przykładzie kilku gmin.
Analiza potencjału tych elementów.
Omówienie kilku rodzajów inwestycji (kwestie techniczne i ekonomiczne) – instalacje solarne, farmy wiatrowe w różnej skali, produkcja roślin energetycznych, biogazownie rolnicze, OZE dla innych inwestycji.
Podstawowe kwestie procedury formalno-prawnej procesu inwestycyjnego.
Udział społeczeństwa w procesie inwestycyjnym. Korzyści lokalne inwestycji.

Metody szkoleniowe

W I cz. szkolenia treści programowe z przykładami zostaną przestawione w postaci wykładu. W jego trakcie informacja będzie przekazywana poprzez omówienie prezentacji i dyskusję ze słuchaczami.

II cz. szkolenia będzie miała charakter grupowych warsztatów, podczas których słuchacze powinni przygotować propozycję inwestycji dla swojego obszaru lokalnego. Ta część skończy się omówieniem przykładów każdej grupy.
 

Poleć szkolenie znajomemu