Mamy 9806 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: W INTERESIE PRACODAWCY - Profilowany kurs prawa prac

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PFK_SEMPP
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Filmy
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane do:
kadry kierowniczej wszystkich szczebli, kadra rezerwowa, pracowników przewidzianych do awansowania na stanowiska kierownicze, pracowników działów kadr, asystentów kierowników, pracowników komórek prawno-organizacyjnych, pracowników jednostek kontroli wewnętrznej, pracowników działów wspomagających zarządzanie oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Specyfika polskiego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zasady uprzywilejowania pracownika
2. Istota stosunku pracy

3. Podstawowe obszary prawa pracy w praktycznym zatrudnianiu i zarządzaniu
- rodzaje, forma i treść umów o pracę,
- rozwiązywanie i zmiana warunków umów o pracę,
- oddelegowanie do innej pracy,
- obowiązki pracodawcy i pracownika,
- dyskryminacja i mobbing,
- regulaminy,
- czas pracy,
- urlopy pracownicze,
- odpowiedzialność materialna,
- wynagradzanie i premiowanie pracowników,
- dyscyplinowanie i karanie pracowników,
- usprawiedliwianie nieobecności,
- zwolnienia od pracy,
-uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
- bezpieczeństwo i higiena pracy.

4. Pracodawca przed organami kontroli
- uprawnienia organów kontrolnych,
- uprawnienia pracodawcy.

5. Pracodawca przed sądem
- spory z pracownikami,
- wykroczenia przeciw prawom pracowników,
- przestępstwa przeciw prawom pracowników,
- odpowiedzialność pracodawcy wobec osób trzecich za działania pracownika

6. Kanon podstawowego bezpieczeństwa prawnego
- elementy kultury prawnej,
- dobre rady dla pracodawców.
- nabycie umiejętności traktowania prawa jako wyznacznika określającego dopuszczalne pole manewru (zasada „Dozwolone jest wszystko, co nie jest zabronione”)
- nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie:
- aktualnego polskiego prawa pracy,
- sposobów stosowania prawa pracy pozwalających w maksymalnym stopniu chronić interes pracodawcy i skutecznie zabezpieczać go przed nadużyciami,
- prawidłowego działania i reagowania w sytuacjach zaskakujących, tworzących nowy stan prawny, w obszarze zagadnień prawa pracy,
- zapoznanie się z kanonem podstawowych elementów kultury prawnej, pozwalających skutecznie zabezpieczyć się przed próbami nadużyć w przypadku pojawienia się konfliktu interesów.
- konwersatorium, dyskusja
- wykład
- studia przypadków
- ćwiczenia praktyczne, praca z dokumentami
- prezentacja multimedialna
Wymagania: Osobiste zaangażowanie i aktywność
 

Poleć szkolenie znajomemu