Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Coachingowy styl Zarządzania -Rozwiń swój potencjał

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Coaching

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Zdzieszyńska
tel.: 500 029 886
email: biuro.edu1@wstronerozwoju.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie w stylu Coachingowym
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Coaching
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Coachingowy styl zarządzania jest sztuką osiągania rezultatów za pomocą rozmowy. Dzięki niej ludzie odnajdują siłę, żeby postawić sobie cele, o których do tej pory nawet nie mieli odwagi marzyć. Sztuka polega na tym, że ludzie zdobywają się na działania, które do tej pory były poza ich zasięgiem.
W coachingowym stylu zarządzania chodzi o to, aby pracownik świadomie przyjmował odpowiedzialność za rezultaty, aby budować większe zaangażowanie, pro aktywność. Ten styl jest zaproszeniem pracownika do rozwoju. Coachingowy styl zarządzania ukierunkowany jest na cel i rezultat.

ZAPRASZAMY DO PIERWSZEJ REFLEKSJI:
- Czy wiesz, jakie są cechy dobrego słuchacza?
- Czy potrafisz zadawać pytania, które zmieniają sposób myślenia?
- Czy potrafisz tak pytać, aby uruchomić działanie?
- Czy wiesz, w jaki sposób inspirować pracowników?
- Czy wiesz jak wygląda dobra rozmowa?

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
- Posiądziesz umiejętność przesuwanie uwagi pracownika z problemu na rozwiązanie, przekształcania problemu w wyzwanie i skupieniu całej energii pracownika na osiąganiu założonych celów
- Uzyskasz zorientowanie pracowników na wspólny cel- pracownicy będą potrafili utożsamiać cel organizacji z celami indywidualnymi
- Udoskonalisz komunikację wewnętrzną
- Osiągniesz poprawę świadomość pracowników, jakie są ich zasoby i możliwości
- Zbudujesz optymalną relację menedżer-coach z podwładnymi
- Dowiesz się, co robią liderzy, aby wprowadzić ten styl w życie.
- Poznasz umiejętności lidera przyjmującego coachingowy styl zarządzania.
- Dowiesz się, kiedy i w jaki sposób motywować.
- Efektywniej wykorzystasz potencjał pracowników
- Sprawisz, że pracownicy będą przyjmować odpowiedzialności za postawione cele powierzone zadania

KORZYŚCI DLA KIEROWANEGO ZESPOŁU(ORGANIZACJI) Z WPROWADZENIA TEGO STYLU:
- Wzmocnienie motywacje zespołu
- Wzrost zaangażowania, pro aktywności
- Wzrost poczucie firmowej wspólnoty
- Wzrost efektywności pracy całego zespołu (całej organizacji)
- Poprawa relacji pomiędzy pracownikami


CELE SZKOLENIA:
- Rozwijanie umiejętności z zakresu coachingowego stylu zarządzania
- Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wykorzystywać umiejętności wykorzystywane w prowadzeniu coachingu w zarządzaniu
- Wykształcenie u uczestników pozytywnego nastawienia do coachingowego stylu zarządzania poprzez uświadomienie im korzyści
- Uczestnicy poznają i przećwiczą umiejętności wykorzystywane w coachingowym stylu zarządzania

NARZĘDZIA, KTÓRE POZNASZ PODCZAS SZKOLENIA:

- Model GROW (cel, fakty, możliwości, opcje działania)
- Model delegowania
- Modele zarządzania
- Mocne pytania
- Techniki słuchania
- Motywowanie i inspirowanie
- Rozmowa, która znaczy
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ewelina Zdzieszyńska - certyfikowany trener biznesu, coach, pedagog

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności coachingowych, prowadzi szkolenia z zakresu coachingowego stylu zarządzania, projekty przeznaczone dla kadry menedżerskiej. Obecnie jest w trakcie realizacji programu certyfikacyjnego coacha w Nobel Manhattan Polska. Pracowała na stanowisku trenera w firmie Centrum Informatyki Grupy PZU S.A, gdzie odpowiedzialna była za prowadzenie sesji coachingowych z pracownikami. Pracując w firmie Medicover na stanowisku trenera, odpowiedzialna była za przygotowanie i prowadzenie projektu mającego na celu rozwój kultury coachingowej w firmie. W ramach projektu realizowała szkolenia z zakresu coachingu, którego odbiorcami byli menedżerowie. Jako trener i menedżer Działu Szkoleń w firmie Sygma Bank odpowiedzialna była za przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej z zakresu coachingu. Prowadzi zajęcia w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka na kierunku: Coaching jako efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania.


Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności coachingowe m.in. dla
następujących Klientów:
Medicover - „Coaching menedżerski” – projekt mający na celu rozwijanie umiejętności coachingowych kadry menedżerskiej w związku z wdrożeniem kultury coachingowej w organizacji. W ramach projektu przeprowadziła 10 trzydniowych szkoleń
Sygma Bank - „Coaching” - projekt mający na celu rozwijanie umiejętności prowadzenia coachingu skierowany do kadry zarządzającej średniego szczebla. W ramach projektu przeprowadziła 4 dwudniowe szkolenia
Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka - wykładowca na kierunku: „Coaching jako efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania”

Wielkość grupy: 12
Program: WPROWADZENIE DO COACHINGOWEGO STYLU ZARZĄDZANIA
• Na czym polega coaching?
• Wykorzystanie umiejętności coachingowych w biznesie i zarządzaniu - skuteczność coachingu w świetle badań
• Współczesny przywódca - rola i oczekiwania
• Zarządzanie w stylu coachingowym - na czym polega, cele, korzyści

STYLE PRZYWÓDZTWA
• Autodiagnoza własnego stylu przywództwa - kwestionariusz autodiagnozy
• Style przywództwa - mini-wykład

ZARZĄDZANIE W STYLU COACHINGOWYM
• Trzy kluczowe umiejętności zarządzania w stylu coachingowym
• Kiedy przyjmować styl coachingowy?

PYTANIA, KTÓRE RODZĄ REFLEKSJE, DZIAŁANIE, MOTYWACJE ITD.
• Dlaczego warto zadawać pytania?
• Klasyfikacja pytań
• Pytania, które zmieniają sposób myślenia
• Mocne pytania
• Pytania, które rodzą refleksje, powodują działanie, zmieniają perspektywę - trening praktyczny

SŁUCHANIE
• Trzy poziomy słuchania - mini-wykład
• Rozwijanie umiejętności słuchania na poziomie drugim i trzecim - trening praktyczny

MOTYWOWANIE W STYLU COACHINGOWYM
• Motywowanie: zacznij od siebie - praca indywidualna
• Jak poznać, co motywuje poszczególnych pracowników? - trening praktyczny
• Odkrywanie wartości - mini-wykład, trening praktyczny

DELEGOWANIE W STYLU COACHINGOWYM
• Kiedy i w jaki sposób delegować?
• Model delegowania w stylu coachingowym - mini-wykład - trening praktyczny
• Monitorowanie realizacji zadań w stylu coachingowym - mini-wykład - trening praktyczny

FEEDBACK W STYLU COACHINGOWYM
• Cele, zasady i model udzielania feedbacku - mini-wykład, dyskusja grupowa
• Udzielanie feedbacku w stylu coachingowym - mini-wykład, scenki

MODEL GROW JAKO NARZĘDZIE DO ROZWIJANIA POTENCJAŁU, OCENY PRACY, WSPARCIA PRZY REALIZACJI ZADAŃ
• Model GROW (cel, fakty, możliwości, opcje działania) - prezentacja modelu
• Prowadzenie rozmów przy wykorzystaniu modelu GROW - trening praktyczny

EWALUACJA
• Podsumowanie – ćwiczenie podsumowujące
• Ankieta ewaluacyjna i zapowiedź follow-up
Wymagania: Współpracowaliśmy między innymi z:
- Orange Polska
- Coca Cola
- PZU
- Grupa Lotos
- Amplico Life
- Lafarge
- FM GROUP
- KIA Motors Polska
- Meble BRW
- Medicover
- Sygma Bank
- Continuum Care
- Cementownia Kraków
- Salony Krzysztof
- Wojewódzki urząd pracy w Olsztynie
- Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
Świadczenia dodatkowe: Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Poleć szkolenie znajomemu