Mamy 8460 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Prawo celne, INTRASTAT i obrót towarowy

Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Transport

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Transport
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
do ustaleniaCele szkolenia
Szkolenie z systemu INTRASTAT przeznaczone jest dla podmiotów gospodarczych które dokonują obrotu towarowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Deklaracje INTRASTAT dotyczą fizycznego przewozu towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od 1 maja 2004 r. czyli wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych oraz planowanych na kolejne lata.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Dzień I

1. System INTRASTAT.

2. Podstawy prawne systemu INTRASTAT.

3. Regulacje krajowe.

4. Obowiązek sprawozdawczy w nabyciu i dostawie towarów w UE.

5. Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT.

6. Terytorium systemu INTRASTAT.

7. Uczestnicy systemu INTRASTAT.

8. Wezwania, upomnienia, kary finansowe przy nieprawidłowościach w systemie INTRASTAT.

9. Kto musi dokonywać obowiązku sprawozdawczego i jak go określać.

10. Reprezentacja podmiotów w systemie INTRASTAT.

11. Organizacja miejscowa i rzeczowa systemu dla zgłoszeń INTRASTAT.

12. Podsystem Danych Referencyjnych (PDR).

13. Instrukcja wypełniania deklaracji INTRASTAT w progach statystycznych.

14. Nomenklatura Scalona (CN) na dany rok kalendarzowy.

15. Sprawdzanie poprawności deklarowanych danych.

16. Postępowanie w szczególnych przypadkach.

17. Uproszczone deklarowanie niektórych rodzajów obrotów.

18. Planowane zmiany w systemie INTRASTAT po 2016 r.

19. Część praktyczna, czyli wypełnianie deklaracji INTRASTAT. W wywozie i przywozie.

20. Rozwiązywanie problemów indywidualnych.


Dzień II – Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych (Optymalizacja procesów celnych na potrzeby podmiotów gospodarczych).

1. AEO - instytucja upoważnionego przedsiębiorcy:
• co daje status upoważnionego podmiotu gospodarczego?
• uzyskanie pozwolenia,
• przypadki cofnięcia statusu upoważnionego podmiotu,
• praktyczne korzyści i ułatwienia wynikające z uzyskania statusu AEO,
• wymogi i zakres kontroli przeprowadzane przez Organy Celne w przypadku starania się o status.

2. Procedury uproszczone, czyli w jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
• podstawy prawne uproszczeń celnych,
• procedury uproszczone, czyli jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
• podstawy prawne uproszczeń celnych,
• na jakie procedury celne możemy uzyskać pozwolenie i jak to zrobić?
• formy uproszczonych zgłoszeń celnych,
• wymagane dokumenty (zabezpieczenie),
• pozwolenie - co zawiera, przypadki, w których pozwolenie nie zostanie udzielone lub cofnięte,
• czego nie można odprawiać w procedurze uproszczonej?
• elektroniczna obsługa procedur uproszczonych.

3. Elektroniczna obsługa zgłoszeń celnych do celów rozliczeń podatkowych:
• CELINA,
• ECS.

4. Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie procedur gospodarczych:
• skład celny,
• odprawa czasowa,
• przetwarzanie pod kontrolą,
• uszlachetnianie czynne,
• uszlachetnianie bierne.

Dzień III

1. Nowelizacja ustawy o Służbie Celnej.

2. Projekt Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Deregulacja agenta celnego:
• brak wymogu zdawania egzaminu państwowego,
• umiejętności i kompetencje,
• odpowiedzialność.

4. Unijny Kodeks Celny:
• rodowód unijnego kodeksu celnego po 1 maja 2016r.,
• faza przejściowa przepisów celnych z wspólnotowego kodeksu celnego,
• podstawowe zmiany merytoryczne w UKC – nowe definicje:
• przedstawiciel celny,
• formalności celne,
• środki polityki handlowej.
• zadania i środki organów celnych określone w UKC:
• w zakresie bezpieczeństwa,
• w zakresie kontroli.
• zmiana podejścia do powrotnego wywozu,
• przepływ informacji pomiędzy podmiotami a organami celnymi:
• e-zgłoszenie celne,
• e-pozostała wymiana informacji.
• informatyzacja podstawą działania UKC:
• programy do komunikacji z organem celnym,
• programy do 2020 r..
• postępowania administracyjne:
• decyzja administracyjna,
• pozwolenie,
• postępowanie administracyjne.
• zarządzanie ryzykiem i kontrola celna,
• jedno okienko:
• kontrole w jednym miejscu przez inne organy uprawnione.
• zasady obliczania kwot należności celno – przywozowych:
• wartość celna,
• korekty wartości celnej,
• podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu czynnym,
• podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu biernym.
• procedury celne:
• zwykłe,
• specjalne.
• tymczasowe składowanie:
• zmiany w magazynie czasowego składowania,
• zmiana okresu składowania.
• scentralizowana odprawa celna:
• przeniesienie pozwolenia krajowego na terytorium UE.
• rewizja towaru i pobieranie próbek:
• brak wymogu obecności przedstawiciela przy kontroli i pobieraniu próbek.
• nowe podejście do uzyskania AEO:
• nowe audyty,
• rozszerzenie przywilejów w UKC.
• zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej,
• zmiany w zakresie pochodzenia towarów:
• nowe zasady ustalania pochodzenia towarów,
• ustalanie pochodzenia o reguły pochodzenia w państwie importera.
• analiza porównawcza z WKC.

5. Najnowsze zmiany w prawie celno – podatkowym, m.in.:
• e-klient SC,
• nowelizacja Ordynacji podatkowej:
• nowe odsetki,
• zasady interpretacji podatkowych,
• klauzula obejścia prawa podatkowego.
• nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
• rozszerzenie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) na Serbię.

 

Poleć szkolenie znajomemu