Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: [J-PD-OCPJP7] Programowanie w Java; OCPJP7 (5 dni)

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Wojtczuk
tel.: (+48 22) 845-09-70
email: szkolenia@javatech.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: [J-PD-OCPJP7] Programowanie w języku Java; Przygotowanie do egzaminu "Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer" [OCPJP7] (5 dni)
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są programiści lub przedstawiciele innych zawodów pragnących uzyskać
certyfikaty i posiąść umiejętności programowania w języku Java. Uczestnicy powinni posiadać
umiejętności programowania w języku Java na poziomie egzaminu Java SE 7 Programmer I,
zalecane jest odbycie kursu J-PD-OCAJP7. Kurs prowadzony jest pod kątem przygotowania do
egzaminu Java SE 7 Programmer II, wymaganym do uzyskania certyfikatu "Oracle Certified
Professional, Java SE 7 Programmer" - OCPJP.Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu "Oracle Certified Professional, Java SE 7
Programmer". Szkolenia składa się z cyklu wykładów oraz z zadań, które mają na celu przybliżenie
tematów ze strony programistycznej. Kurs kończy się przeprowadzeniem symulacji egzaminu.
Uczestnicy mają również możliwość uzyskania informacji dotyczących samego egzaminu i
certyfikatu.


Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Nasi trenerzy to osoby, których wiedza poparta jest realnym doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych przez firmę Javatech. W związku z tym szkoleniowcy przekazują uczestnikom szkoleń nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i potrafią podpowiedzieć rozwiązania problemów pojawiających się w rzeczywistych projektach informatycznych.

Nasi eksperci tworzą także centrum kompetencyjne, które gromadzi wiedzę zdobywaną przez konsultantów Javatech w poszczególnych wykonywanych projektach. Eksperci Javatech są również odpowiedzialni za opracowanie nowcy programów szkoleniowe i dbają o wysoki
Program:
1. Obiektowość:
a) Organizowanie klas w pakiety, używanie importów
b) Dziedziczenie
c) Overriding i Overloading
d) Zyski z używania klas abstrakcyjnych
e) Używanie klas wewnętrznych
f) Enumeratory

2. Koncepcje programowania obiektowego:
a) Używanie i zyski z używania interface'ów i dziedziczenia
b) Rozumienie pojęć "is-a" oraz "has-a"
c) Rozumienie pojęć "Encapsulation", "Coupling", "Coherence"
d) Wzorce projektowe Singleton, DAO i używanie "fabryk"

3. Kolekcje i generyki:
a) Kolekcje: Collection, Set, Map, List, Queue, Deque
b) Używanie typów generycznych
c) Porównywanie z użyciem interface'ów Comparable i Comparator
d) Sortowanie list i tablic
e) Używanie diamond operator
f) Autoboxing

4. Wyjątki i asercje:
a) Struktury try/catch/multi-catch/finally
b) Interface AutoClosable
c) Asercje

5. Stringi:
a) Parsowanie i formatowanie
b) Wyrażenia regularne

6. I/O:
a) Komunikacja z użytkownikiem
b) Czytanie i pisanie do plików
c) Zarządzanie plikami i katalogami za pomocą klas File i Path
d) Wyszukiwanie plików
e) Nasłuchiwanie zmian w systemie plików

7. JDBC:
a) Podstawy używania JDBC
b) zadawanie zapytań SQL
c) Zarządzanie transakcjami
d) JDBC 4.1: RowSetProvider, RowSetFactory oraz RowSet

8. Wielowątkowość:
a) Tworzenie, zarządzanie i cykl życia wątków
b) Synchronizacja wątków
c) Używanie klas z pakietu java.concurrent
d) Używanie klas Executor i ThreadPool
e) Rozwiązywanie problemów współbieżności za pomocą Fork/Join

9. Internalizacja:
a) Local'e
b) Używanie resource bundle
c) Formatowanie 

Poleć szkolenie znajomemu