Mamy 9644 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Łęczycka
tel.: 22 351 93 24
email: biuro@frdl.mazowsze.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PFRON W 2013 R. I PLANOWANE ZMIANY W 2014 R. ORAZ OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE WOBEC PFRON (DEKLARACJE I INFORMACJE)
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz korzyściami z tego wynikającymi, uświadomienie przyszłym pracodawcom, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie musi być skomplikowane, a także weryfikacja dotychczasowej praktyki celem uniknięcia w przyszłości sankcji.

Adresaci szkolenia:
• Przedstawiciele działów kadr i księgowości w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne zarówno na otwartym jak i chronionym rynku pracy.
• Pracodawcy, którzy zastanawiają się nad zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
• Pracownicy biur rachunkowych
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizacja: prawo cywilne. Ukończyła również Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w zakresie pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wydatkowania środków ZFRON oraz funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Jako praktyk zajmuje się kwestiami pomocy publicznej, wydatkowania środków ZFRON, dofinansowań do wynagrodzeń, wpłat na PFRON oraz uprawnień osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej, w Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Wieloletni wykładowca, dyrektor ds. prawnych w firmie związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a także konsultant związany z OBPON. Na stałe współpracuje również z serwisem konsultacyjno-doradczym dla pracodawców osób niepełnosprawnych.
Program: 1. DOFINANOWANIA DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – wybrane zagadnienia
a) Pracownicy, na których przysługuje dofinansowanie (rodzaje orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność, równoważność orzeczeń, zbieg orzeczeń, potwierdzanie schorzeń szczególnych, „przekładanie” orzeczeń, interpretacja oznaczeń dotyczących schorzeń szczególnych znajdująca się na orzeczeniach wydanych przed 2003 r.)
b) Pracownicy, na których nie przysługuje dofinansowanie (ustalone prawo do emerytury a wcześniejsza emerytura, emerytura pomostowa, świadczenie przedemerytalne)
c) Warunki uzyskiwania dofinansowania ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 września i 1 grudnia 2012 r. ustawą z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012, poz. 986):
• Nowe obowiązki, które musi spełnić pracodawca by otrzymać dofinansowanie z PFRON (omówienie sposobów wypłaty wynagrodzeń pracowników, które pozwolą na uzyskanie dofinansowania; jak postąpić w przypadku zajęcia komorniczego, potrącenia czy wypłaty zaliczek, by nie stracić dofinansowania, na jaki rachunek można przekazać wynagrodzenie),
• Definicja kosztów płacy, terminowość ich poniesienia i konsekwencje nieterminowych płatności, (w jakim terminie pracodawca musi opłacić składki ZUS i PIT-4),
• Ustalanie ciągłości orzeczeń w kontekście ubiegania się o dofinansowani (korekty w zakresie dofinansowań w sytuacji zaliczenia osoby niepełnosprawnej wstecz do stanu zatrudnienia (obowiązek czy uprawnienie) - dokładna analiza art. 2a ustawy o rehabilitacji– najnowsze interpretacje BON i PFRON)
• Ustalanie stanu zatrudnienia i wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji i rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008
• Efekt zachęty ustalany metodą ilościową i jakościową – najnowsze stanowiska BON i PFRON
d) Warsztaty z wypełniania Wn-D, INF-D-P i INF-o-PP
2. ULGI WE WPŁATACH NA PFRON
a) Pracodawca uprawniony do udzielania ulg we wpłatach na PFRON – jak poprawnie wyliczyć 30% wskaźnik pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniami szczególnymi; czy do udzielania ulg konieczne jest posiadanie statusu zakładu pracy chronionej
b) Przedmiot kooperacji uprawniający do udzielania ulg – własna produkcja i usługa a podwykonawstwo czy outsourcing pracowniczy
c) Terminowe uregulowanie należności
d) Termin przekazania i wzór informacji o kwocie obniżenia
e) Sposób obliczenia wysokości ulgi – najnowsze stanowisko BON dotyczące sposobu ustalania wskaźnika wynagrodzeń
f) Ograniczenia możliwości skorzystania z ulgi
3. WYPEŁNIANIE NOWYCH DRUKÓW DEKLARACJI I INFORMACJI
a) Warsztaty z wypełniania nowych druków informacji składanych przez pracodawców osób niepełnosprawnych do PFRON (INF-1, INF-2, INF-Z)
b) Warsztaty z wypełniania nowych druków deklaracji składanych do PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Fundusz (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R, DEK-Z, DEK-I-u,) – uwaga nowość – formularz DEK-I-u
4. OMÓWIENIE PLANOWANYCH NA 2014 R. ZMIAN W ZAKRESIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ
5. PYTANIA OD UCZESTNIKÓW
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu