Mamy 8424 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Szkolenie z języka angielskiego

Kategoria: KURSY / Kursy Językowe

Szkolenie zamknięte
EFS - tak
bezpłatne

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 061 835 45 92
email: szkolenia@cdu.edu.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STRONIE WWW.CDU.EDU.PL

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: BEZPŁATNE SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM NIŻSZY ŚREDNIOZAAWANASOWANY
Kategoria: KURSY / Kursy Językowe
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie z języka angielskiego - poziom niższy średniozaawansowany:

Rekrutacja jest 3 etapowa:

ETAP1-wypełnienie testu 40 pytań i "kliknięciu" wyślij. Po wysłaniu testu pojawi się uzyskany wynik. Wynik w przedziale (10-20) punktów odpowiada poziomowi organizowanego szkolenia - poziomowi niższemu średniozaawansowanemu
Aby przejść do wypełniania testu proszę kliknąć: www.yellow.pl/pl/contact/test

ETAP2-po napisaniu testu on-line - jeśli wynik jest z przedziału (10-20) - proszę pobrać, wypełnić i przesłać do nas formularz rekrutacyjny (zakładka formularze rekrutacyjne)
ETAP3-odbycie rozmowy sprawdzającej rzeczywisty poziom znajomości języka angielskiego. O terminie rozmowy każdy zostanie indywidualnei poinformowany.
Miejsce rozmowy: YELLOW Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 15, II piętro, 50-077 Wrocław.

Po rozmowie otrzymają Państwo informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wymagania: Szkolenie skierowane jest do osób pozostających bez zatrudnienia, należących do poniższych grup:
- kobiet,
- osób niepełnosprawnych,
- osób po 45 roku życia,
zamieszkujących województwo dolnośląskie.

Aby uczestniczyć w szkoleniu w dniu składania formularza rekrutacyjnego/deklaracji uczestnictwa
(DO POBRANIA NA WWW.CDU.EDU.PL) należy spełnić warunek pozostawania bez zatrudnienia tzn. trzeba być osobą w wieku produkcyjnym*, niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej; osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

Ponadto nie można:
- być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy;
- być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego;
- prowadzić działalności gospodarczej;
- być rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS*;
- być uczniem/słuchaczem szkoły dziennej lub studentem studiów dziennych.

* wiek produkcyjny: mężczyźni pomiędzy 18 a 64 rokiem życia, kobiety pomiędzy 18 a 59 rokiem życia
* KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Świadczenia dodatkowe: Poczęstunek, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów (dla osób dojeżdżających spoza Wrocławia)
 

Poleć szkolenie znajomemu