Mamy 9308 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zawodoznawstwo

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zawodoznawstwo
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane jest do pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia oraz osób zainteresowanych tematyką zawodoznawstwa i ma na celu:
• Doskonalenie warsztatu pracy z zakresu zawodonawstwa
• Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zawodoznawstwa przydatnych w przygotowaniu klientów do planowania kariery zawodowej.
• Nabycie umiejętności identyfikowania zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności.
• Pogłębienie wiedzy z zakresu rynku pracy, kształcenia i poradnictwa całożyciowego, oraz zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej zawodoznawstwa i zarządzania informacją.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy oraz trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning. Od ponad 20 lat pracownik PSZ. Posiada uprawnienia do szkolenia kadr urzędów pracy – certyfikat MPIPS. Pedagog, absolwentka studiów podyplomowych administracja samorządowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych – pośrednictwo pracy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Program: 1. Istota zawodoznawstwa:
2. Obszary zawodonawstwa,
3. Znaczenie informacji w planowaniu kariery,
4. Planowanie kariery a zawodoznawstwo.
5. Najważniejsze pojęcia związane z zawodoznawstwem.
6. Klasyfikacja zawodów i specjalności:
7. Struktura kodu zawodu i specjalności.
8. Zasady klasyfikowania zawodów
9. Opisy zawodów
10. Regulowane zawody i działalności,
11. Praktyczne posługiwanie się Klasyfikacją zawodów i specjalności.
12. Grupowanie zawodów:
• na potrzeby poradnictwa zawodowego,
• na potrzeby rzemiosła
13. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego -obowiązujące zmiany od 01.09.2012r.
14. Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych, standardy kwalifikacji zawodowych, obszary ich wykorzystywania.
15. Charakterystyki zawodów jako źródła informacji zawodowej.
• praktyczne poznawanie różnych charakterystyk zawodowych
• przygotowanie charakterystyki zawodu, opis według wskazanych kategorii.
16. Teczka informacji o zawodzie jako przykład charakterystyki zawodu na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy
17. Nabywanie kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
18. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.
19. Ocena kwalifikacji i kompetencji kandydatów.
20. Wpływ pracy zawodowej na styl życia człowieka.
21. Prestiż zawodu jako wyznacznik pozycji w strukturze społecznej.
22. Pomoc pracodawcy- praktyczne aspekty
23. Charakterystyka kandydatów, czyli jak dokładnie opisać profil stanowiska by dobrać właściwe osoby.
24. Etapy rekrutacji:
• rodzaje rekrutacji
• określenie kryteriów wyboru właściwych pracowników
• etapy rekrutacji,
• wybór narzędzi, profesjonalne techniki zadawania pytań
• formułowanie pytań otwartych jako efektywna metoda rekrutacji,
• testy rekrutacyjne - przykłady,
• korzyści wynikające ze stosowania testów w rekrutacji,
• kto jest uprawniony do przeprowadzania testów, jak znaleźć właściwy test.
• najczęstsze błędy popełniane przy rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem błędów w postrzeganiu i ocenie.
25. Rozwój zawodowy pracodawcy oraz pracowników - narzędzia i techniki pozwalające na dokładne szkolenia jako system motywacyjny w firmie
 

Poleć szkolenie znajomemu