Mamy 8501 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Egzekwowanie należności

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Egzekwowanie należności z tytułu tzw. "opłaty śmieciowej" na drodze administracyjnej
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do pracowników komórek jst zajmujących się ustalaniem, poborem należności podatkowych, pełnomocników ds. Odpadów i innych osób w praktyce zajmujących się zagadnieniami postępowań podatkowych egzekucyjnych w kontekście ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie postępowań podatkowych i egzekucyjnych dotyczących realizacji nowego obowiązku fiskalnego.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.
Program: 1. Żródła prawne egzekucji administracyjnej nalezności z tytułu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ( zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzone ustawą o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, nowe definicje).
2. Postępowanie przedegzekucyjne- upominawcze należności z tytułu opłaty śmieciowej (wyjaśniona zostanie kwestia czy istnieje obowiązek wystawiania upomnień przed wszczęciem postepowania egzekucyjnego zgodnie z art. 15 ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, nowe uprawnienie wierzyciela dot. żądania wyjaśnień przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, wprowadzenie zasady upominania w egzekucji nalezności pieniężnych na państw członkowskich i państw trzecich).
3. Zasady wystawiania tytułów wykonawczych obejmujących należność z tytułu opłaty "śmieciowej"(deklaracja jako podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego, decyzje określające i ustalające w przedmiocie opłaty śmieciowej, zasady wystawiania tytułów, określanie podstawy prawnej obowiązku, zasady naliczania odsetek, aktualizacja tytułów wykonawczych, wygaszanie tytułów wykonawczych, tytuł jednolity, tytuł wykonawczy zmieniony, postępowanie w wypadku utraty tytułu wykonawczego po wszczęciu postepowania- nowe postanowienie wierzycielskie).
4. Przedawnienie obowiązku a jego wymagalność na drodze egzekucji administracyjnej.
5. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji przez organ właściwy gminy, związku międzygminnego ( nowe zasady ustalania właściwości miejscowej organu egzekucji administracyjnej).
6. Środki egzekucji administracyjnej należności pieniężnych- szczegółowe omówienie ( z uwzględnieniem techniki wystawiania zawiadomień o zastosowaniu środka, wystawiania zmienionych tytułów wykonawczych , uchylania zajęcia, zwalniania spod zajęcia).
7. Zmiana przepisów w zakresie środków prawnych:
- art. 13 zwolnienie spod zajęcia,
- nowy tryb postępowania w wypadku kwestionowania istnienia lub wysokości zobowiązania w postępowaniu przed wierzycielem,
- nowe zasady prowadzenia postępowania w sprawie złożonych zarzutów,
- nowa pozycja wierzyciela w zakresie postepowania mającego na celu wstrzymanie czynności lub postepowania egzekucyjnego,
- zmiany regulacji prawnych w zakresie zawieszenie i umorzenia postepowania egzekucyjnego.
8. Koszty postępowania egzekucyjnego ( zasady naliczania, rozliczanie przy zbiegu egzekucji sądoweji adminstracyjnej, rozliczanie w wypadku rekwizycji, orzecznictwo organu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kosztów egzekucyjnych, zasady zwalniania zobowiązanych z kosztów egzekucji administracyjnej, koszty w egzekucji międzynarodowej).
9. Orzecznictwo wydawane w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez właściwy organ gminy/ związku międzygminnego w przedmiocie tzw. "opłaty śmieciowej" ( przykłady i wzory postanowień).
10. Zasady tworzenia i funkcjonowania komórek egzekucji administracyjnej w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego.
 

Poleć szkolenie znajomemu