Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: RACHUNEK KOSZTÓW I ANALIZA RENTOWNOŚCI W PRAKTYCE

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: RACHUNEK KOSZTÓW I ANALIZA RENTOWNOŚCI W PRAKTYCE
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane do księgowych, kontrolerów, analityków finansowych, osób świadomie kierujących swoją karierą w sektorze finansów, menedżerów projektów.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA:

Pozyskanie i uporządkowanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji w zakresie programu szkolenia.

Proponowane zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, ukierunkowany na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności. Są one przyswajane w trakcie ćwiczeń , dyskusji oraz wykładów, które poprzedzają ćwiczenia bądź stanowią podsumowanie ich przebiegu.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. POJĘCIE I ZAKRES ANALIZY KOSZTÓW
• Klasyfikacja kosztów formalny zakres informacyjny o kosztach
• Zarządcze układy ewidencjonowania kosztów
• Koszty stałe i zmienne
• Koszty pośrednie i bezpośrednie
• Koszty kontrolowane i niekontrolowane
• Zarządcze układy prezentowania wyników przedsiębiorstwa
• Modele rachunków pokryć finansowych
• Układy rodzajowe kosztów dedykowane do zarządzania
• Narzędzia analizy kosztów
• Metody prowadzenia analiz odchyleń
• Miary ilościowe w analizach kosztów
• Wskaźniki produktywności oparte na kosztach

2. ZASADY GRUPOWANIA I EWIDENCJONOWANIA KOSZTÓW
• Zasady wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności
• Rodzaje ośrodków odpowiedzialności
• Narzędzia i mierniki pomiaru efektywności ośrodków odpowiedzialności
• Ustalanie wyników ośrodków odpowiedzialności
• Rozliczenia kosztów pomiędzy ośrodkami
• Rozwiązania informatyczne wykorzystywane przy ewidencjonowaniu wyników ośrodków odpowiedzialności

3. TRADYCYJNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA KOSZTAMI
• Tradycyjne zasady kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu
• Marża brutto, nośniki kosztów i klucze rozliczeniowe
• Zakresy zastosowań kalkulacji
• Kalkulacja podziałowa prosta i ze współczynnikami
• Kalkulacje doliczeniowa, fazowa i odjemna
• Rachunek kosztów zmiennych i jego konsekwencje dla zarządzania
• Próg rentowności pomiar ilościowy, wartościowy i procentowy
• Ryzyko operacyjne i wskaźnik bezpieczeństwa
• Mechanizm dźwigni operacyjnej
• Wady i ułomności tradycyjnych metod analizowania kosztów

4. PROCESOWE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I EFEKTYWNOŚCIĄ
• Idea procesowej kalkulacji kosztów - składniki, mechanizm rozliczania
• Zasoby
• Działania, procesy, czynności
• Obiekty kosztowe
• Nośniki kosztów zasobów i nośniki kosztów działań
• Filozofia zarządzania kosztami działań – Activity Based Management
• Analiza czynników koszt twórczych i mierników efektywności
• Operacyjne ABM czyli jak wykonywać zadania w odpowiedni sposób
• Strategiczne ABM czyli w jaki sposób wybrać odpowiednie działania
• Podmiotowe i przedmiotowe zastosowanie ABC/ABM
• Kto stosuje ABC/ABM?
• Kiedy podjąć decyzje o wdrożeniu ABC/ABM – symptomy braku dostatecznej informacji kosztowej w organizacji
• Jakie korzyści może odnieść nasze przedsiębiorstwo dzięki wdrożeniu ABC/ABM? – przykłady zastosowań w zarządzaniu nie tylko kosztami
• Analiza studiów przypadków – praktyczne zastosowanie rachunku kosztów działań i procesowego zarządzania kosztami
• Etapy wdrażania rachunku kosztów działań
• Idea rachunku kosztów działań opartego na czasie (Time Driven Activity Based Costing)

5. ANALIZA RENTOWNOŚCI
6. ANALIZA RENTOWNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU KOSZTÓW

7. WSKAŹNIKÓW RENTOWNOŚCI
• Charakterystyka
• Obliczanie

8. PORÓWNANIA HISTORYCZNE.
 

Poleć szkolenie znajomemu