Mamy 8476 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z tematyki związanej z zatrudnianiem pracowników oraz procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia pracowników.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Aktualnie Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
Program: 1. Definicja stosunku pracy.
2. Inne umowy na podstawie których wykonywana jest praca.
a. Umowa o dzieło,
b. Umowa zlecenia,
c. Umowa agencyjna,
d. Kontrakt menedżerski,
3. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – różnice.
4. Podział umów o pracę ze względu na czas na jaki zostały zawarte
a. Umowa na czas określony
- na jaki okres czasu można zawrzeć umowę na czas określony,
- zawarcie trzech kolejnych umów o pracę na czas określony,
- przerwy pomiędzy umowami na czas określony,
- umowa o pracę na okres próbny a ilość umów na czas określony,
- grupy zawodowe, do których nie stosujemy art. 251 § 1 kodeksu pracy
- okresy wypowiedzenia umów na czas określony.
b. Umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika,
c. Umowa na czas wykonywania określonej pracy,
d. Umowa na okres próbny
e. Umowa na czas nieokreślony
5. Zawieranie umów o pracę na czas określony po ustawie antykryzysowej.
6. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika
a) Zawieranie umów o pracę,
- Sporządzanie umowy o pracę,
- Forma zawarcia umowy o pracę,
- Niezachowanie formy pisemnej umowy o pracę,
- Elementy niezbędne umowy o pracę,
- Rodzaj pracy,
- Miejsce wykonywania pracy,
- Wymiar czasu pracy,
- Wynagrodzenie za pracę,
- Minimalne wynagrodzenie za pracę,
- Termin rozpoczęcia pracy,
- Dodatkowe klauzule w treści umowy o pracę,
- Zakaz konkurencji wobec pracodawcy,
- Dodatkowe elementy umów o pracę zawartych z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy.
- Przedwstępna umowa o pracę
b) Informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia,
- Obowiązek wręczenia pisemnej dodatkowej informacji,
- Treść dodatkowej informacji,
- Zmiany dotyczące informacji o warunkach zatrudnienia,
- Nowa umowa o pracę a informacja o warunkach zatrudnienia.
c) Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika,
- Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
- Poszczególne części akt osobowych,
- Ogólne zasady prowadzenia akt osobowych,
- Zajęcia komornicze a akta osobowe,
- Pracownik pracujący na dwa etaty a akta osobowe.
7. Czas pracy i jego ewidencja
a. normy i wymiar czasu pracz
b. Ustalanie wymiaru czasu pracy,
c. Okres rozliczeniowy,
d. Prawidłowe ustalenie harmonogramów czasu pracy,
e. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy,
f. Praca w godzinach nadliczbowych,
g. Praca w niedziele i święta,
h. Praca w porze nocnej,
i. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych,
j. Dyżur
8. Urlop wypoczynkowy
a. Nabycie prawa do urlopu,
b. Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia,
c. Wymiar i zasady udzielania urlopu,
d. Okresy zaliczane do stażu urlopowego,
e. Urlop dla pracownika niepełno etatowego,
f. Prawo do kolejnego urlopu w przypadku zmiany pracodawcy,
g. Urlop uzupełniający,
h. Przesuniecie terminu urlopu i odwołanie pracownika z urlopu,
i. Urlop na żądanie,
j. Urlop zaległy,
k. Współczynnik do ekwiwalentu za urlop w 2012 r.
9. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
a. Ochrona pracownic w ciąży i podczas urlopu macierzyńskiego przed zwolnieniem z pracy oraz przed zmianą warunków pracy i płacy,
b. Urlop macierzyński,
c. Urlop wychowawczy
10. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i US
a. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
b. Zgłoszenie członków rodziny pracownika,
c. Stosowanie odpowiednich kodów,
d. Pozostałe obowiązki pracodawcy w stosunku do US
11. Rozwiązanie stosunku pracy
a. Rozwiązanie umowy na czas określony,
b. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony,
c. Zakaz wypowiadania umów o pracę,
d. Wypowiedzenie umowy w okresie usprawiedliwionej nieobecności,
e. Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę,
f. Nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę,
g. Rozwiązywanie umów o pracę w okresie próbnym, umowy na zastępstwo
h. Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
i. Pozostałe zagadnienia związanie z rozwiązaniem umowy o pracę.
j. Odprawy z tytułu zwolnienia indywidualnego/grupowego,
k. Obowiązek wydania świadectwa pracy.
 

Poleć szkolenie znajomemu