Mamy 9360 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE OD PODSTAW
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane do pracowników działów finansowo księgowych, wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem majątkiem, ewidencjonowaniem, ewidencją.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA
• Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych
• Utrwalenie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych
• Nabycie umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych
• Zapoznanie się z wymogami ewidencyjnymi dla celów podatkowych i bilansowych
• Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących przepisów
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. ŚRODKI TRWAŁE
• Pojęcie środków trwałych wg ustawy o rachunkowości i podatków

2. EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
• Zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych.
• Ewidencja na kontach syntetycznych i pomocniczych (analitycznych).
• Odrębna ewidencja szczegółowa.

3. ZASADY WYCENY ŚRODKÓW TRWAŁYCH
• Wycena w razie odpłatnego nabycia środka trwałego.
• Środki trwałe a ich wycena.
• Wycena środków trwałych w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny.
• Wartość środków trwałych ulepszonych.
• Zasady wyceny środków trwałych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.

4. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
• Amortyzacja środków trwałych wg zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• Szczególne zasady amortyzowania środków trwałych zawarte w ustawach podatkowych.
• Terminy, stawki, zasady i metody naliczania amortyzacji.
• Ewidencja księgowa kosztów i odpisów amortyzacyjnych.

5. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
• Podstawa prawna i pojęcie klasyfikacji środków trwałych.
• Ewidencja szczegółowa środków trwałych.

6. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)
• Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji).
• Zasady ewidencji środków trwałych w budowie ( inwestycji).
• Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji.

7. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
• Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych.
• Zasady umarzania i amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych.

8. EWIDENCJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
• Ewidencja syntetyczna i szczegółowa wartości niematerialnych i prawnych.
• Wycena i urealnianie wartości niematerialnych i prawnych.
• Ewidencja zmniejszeń i zwiększeń stanu wartości niematerialnych i prawnych.

9. REMONT I ULEPSZENIE
• Istota rozróżnienia i kwalifikowania wydatków na remont i ulepszenie
• Kiedy mówimy o ulepszeniu a kiedy o remoncie
• Przepisy prawa budowlanego i podatkowego w definiowaniu remontu i ulepszenia
Wymagania:
 

Poleć szkolenie znajomemu