Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Kwaterodawcy jako dostawcy usług eko - turystycznych

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Turystyka

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Szkolenie kwaterodawców jako dostawców usług eko - turystycznych z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Turystyka
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresatami szkolenia są mieszkańcy i kwaterodawcy świadczący usługi agroturystyczne bądź inne osoby zainteresowane taką formą działalności.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na temat tworzenia i kreowania produktów turystycznych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym środków UE, /opracowanych i zrealizowanych około 15 projektów obejmujących przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, obszarów wiejskich, różnicowania działalności na terenach wiejskich, tworzenia produktu lokalnego i sieciowego oraz bazy turystycznej w rejonie Polski Północno-Wschodniej/;
Doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków krajowych i zagranicznych, w tym środków UE;
Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń i kursów w zakresie organizacji turystyki, agroturystyki i obsługi ruchu turystycznego, organizacji wizyt studyjnych;
Uprawnienia przewodnika terenowego po województwie podlaskim;
Uprawnienia licencjowanego Inspektora Wiejskiej Bazy Noclegowej;
Uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności surwiwal;
Pracownik Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Regionu przy SIRT, doświadczenie we współpracy z kwaterodawcami, udział w targach turystycznych (organizacja, przygotowanie i obsługa stoisk targowych), nadawanie kategorii obiektom turystyki wiejskiej;
Ukończone kursy i szkolenia z zakresu:
- rekreacji ruchowej
- przewodnictwa turystycznego
- pilotażu wycieczek
Doświadczenie praktyczne dotyczące zagadnień sektora turystyki, znajomość branży turystycznej, doradztwo;
Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
Program: 1. Ekoturystyka jako rozwijający się trend w turystyce – część teoretyczna;
2. Diagnoza potencjału turystycznego obszaru:
- inwentaryzacja, analiza i ocena zasobów obszaru dla rozwoju agroturystyki na terenie Puszczy Białowieskiej (inwentaryzacja i weryfikacja walorów przyrodniczych i kulturowych) – część teoretyczna i praktyczna;
3. Komercjalizacja walorów turystycznych regionu – elementy interpretacji dziedzictwa - część teoretyczna;
4. Kreowanie produktów turystycznych w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe: przykłady produktów turystycznych i ich - część teoretyczna i praktyczna;
5. Efektywny marketing i prezentacja walorów regionu: przykłady działań promocyjnych realizowanych przez władze lokalne, stowarzyszenia agroturystyczne i inne organizacje turystyczne. – część teoretyczna;
 

Poleć szkolenie znajomemu