Mamy 9731 aktualnych szkoleń oraz 5229 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Lean SIX SIGMA – black belt

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Lean SIX SIGMA – black belt
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Terminy szkolenia
XI edycja
19-21 marca 2018r., Wrocław - Hotel Novotel City***
11-13 kwietnia 2018r., Wrocław - Hotel Novotel City***
23-24 kwietnia 2018r., Wrocław - Hotel Novotel City***
5-7 wrzesień 2018r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
26-28 wrzesień 2018r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
28 styczeń 2019r. OBRONA on-line


XII edycja
18-20 kwiecień 2018r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
9-11 maj 2018r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
7-8 czerwiec 2018r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
5-7 wrzesień 2018r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
26-28 wrzesień 2018r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
28 styczeń 2019r., OBRONA on-line


Korzyści dla uczestników
• Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji,
• Umiejętności wspierania całej organizacji w ciągłej poprawie,
• Pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma obejmujących procesy tzw. End 2 End (czyli przechodzące często przez wiele wydziałów i organizacji).
• Wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
• Poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
• Poznanie skutecznych zasad przekazywania wiedzy w organizacji – jak być wewnętrznym trenerem Lean Six Sigma.

Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Sesja 1: dzień 1-3

1. Wstęp do Six Sigmy:
• istota podejścia Lean Six Sigma,
• fazy metody Six Sigma DMAIC,
• struktura LSS w organizacji.

2. Faza DEFINE:
• orientacja na klienta, głos klienta (VOC),
• SIPOC (VOP),
• Matryca C&E,
• straty w procesach COPQ,
• określenie problemu,
• ludzie – procesy - cele,
• model procesu 7M,
• analiza przepływu wartości (TOC),
• problem statystyczny y=f(x)+ε.

3. Warsztat DMAIC (1/4 część):
• ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu.

4. Faza MEASURE:
• miary jakości
• typy miar,
• dane i ich zbieranie,
• plan zbierania danych,
• obliczanie Sigma Level,
• analiza R&R.

5. Warsztat DMAIC (2/4 część):
• ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu.

6. Faza ANALYZE:
• statystyka: miary położenia,
• statystyka: miary zmienności,
• narzędzia analizy (podstawowe),
• analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri,
• analiza 5Why/5W1H.

7. Warsztat DMAIC (3/4 część):
• ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu.

8. Faza IMPROVE/CONTROL:
• zarządzanie projektami - pola sił,
• delegowanie odpowiedzialności - model RACI,
• standard działania SOP (5S, Poka-Yoke).

9. Warsztat DMAIC (4/4 część):
• ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu.

10. Praktyczne opracowanie karty projektowej z wnioskami.

Sesja 2: dzień 4-6
Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 60:40.

1. DMAIC: Faza DEFINE:
• karta projektowa,
• orientacja na klienta, głos klienta – VOC,
• SIPOC – VOP,
• miary jakościowe VOCVOP,
• lista kontrolna fazy Define.

2. DMAIC: Faza MEASURE:
• krytyczne miary jakościowe,
• wariancja procesu,
• wiarygodność systemu pomiarowego,
• definiowanie poziomu sigma,
• graficzna prezentacje wyników,
• lista kontrolna fazy Measure.

3. DMAIC: Faza ANALYZE:
• pogłębiona analiza procesu,
• skrzynka narzędziowa Problem Solving,
• mapowanie procesu – VSM, Flow diagram,
• analiza dodawanej wartości – NVAA/VAA/SVAA,
• analiza czasów w procesie,
• analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA,
• definiowanie głównych przyczyn problemu,
• analiza zależności – korelacja/regresja,
• weryfikowanie głównych przyczyn,
• wnioskowanie statystyczne,
• planowanie eksperymentów,
• lista kontrolna fazy Analyse.

Sesja 3: dzień 7-8
Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 40:60.

1. DMAIC: Faza IMPROVE:
• planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA,
• generowanie rozwiązań,
• stosowane praktyki LEAN Tools: JIT/5s/Poka Yoke/OPF,
• wybór rozwiązań – metoda podejmowania decyzji PDPC,
• plan wdrożenia - zarządzanie projektami.

2. Lista kontrolna fazy Improve.DMAIC: Faza CONTROL:
• dokumentowanie zmian,
• monitorowanie procesu – SPC,
• przekazywanie odpowiedzialności,
• lista kontrolna fazy Control.

3. Prezentacja projektu.

4. Test wiedzy.

5. Podsumowanie szkolenia.

6. Prezentacja projektu 1.

Sesja 4: dzień 9-11
Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 40:60.

1. Fazy i etapy metody Six Sigma DMAIC – przypomnienie.

2. Zarządzanie zespołem projektowym Lean Six Sigma:
• role i obowiązki w zespole,
• techniki zespołowe,
• liderzy: integracja wszystkich elementów pracy zespołowej,
• narzędzia wykorzystywane przez zespoły do rozwiązywania problemów,
• nauka współpracy zespołowej,
• radzenie sobie z konfliktami w zespole,
• zaawansowane techniki i narzędzia.

3. Narzędzia informatyczne w Lean Six Sigma.

4. Prowadzenie akcji szkoleniowych Lean Six Sigma.

Sesja 5: dzień 12-14
Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 30:70.

1. Tworzenie i wybór planu doskonalenia Lean Six Sigma:
• metoda DMAIC,
• metoda pięciu kroków dla zarządzania i doskonalenia codziennej pracy,
• metoda siedmiu kroków dla rozwiązywania problemów,
• strategie doskonalenia,
• główne składniki udanych działań doskonalących.

2. Modele doskonalenia Lean Six Sigma:
• model DFSS,
• model DCOV,
• model DMADV,
• model DMEDI.

3. Prezentacja projektu 2.

4. Test wiedzy.

5. Podsumowanie szkolenia.

Sesja 6: dzień 15. Obrona pracy - certyfikacja.
Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.
 

Poleć szkolenie znajomemu