Mamy 9254 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZ

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Program: 1. Podstawowe dane o naliczaniu wynagrodzenia

Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez ubezpieczonego
Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika składek
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Parametry podatkowe: koszty uzyskania przychodu, podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek, stawki podatku
Ograniczenia w opłacaniu składek
Zbieg tytułów do ubezpieczenia


2. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę

Technika naliczania wynagrodzenia
Wynagrodzenie za nie przepracowaną część miesiąca z powodu choroby
Wynagrodzenie za nieprzepracowaną część miesiąca w przypadku innej nieobecności niż choroba
Wynagrodzenie za pracę a zwolnienie powyżej 30 dni


3. Umowy cywilnoprawne

Podstawowe zagadnienia nt. oskładkowania i opodatkowania umów cywilnoprawnych
Różnice pomiędzy umowami
Umowa zlecenie
Umowa o dzieło
Członkowie zarządu i rad nadzorczych
Kontrakty menedżerskie


4. Świadczenia rzeczowe i narzędzia dla pracowników - aspekt składkowy i podatkowy

Świadczenia medyczne
Pakiet sportowy
Samochód służbowy do celów prywatnych
Samochód prywatny do celów służbowych
Telefon
Ubiór służbowy
Szkolenia i studia podyplomowe
Świadczenia z ZFŚS


5. Wyliczanie podstaw zasiłków oraz wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego

Składniki uwzględniane w podstawie zasiłkowej
Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie zasiłkowej
Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie zasiłkowej
Uzupełnianie podstaw zasiłkowych
Ponowne wyliczenie podstawy zasiłkowej
Składniki stałe i zmienne w podstawie zasiłkowej
Wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby/ zasiłku po zmianie etatu


6. Wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za niewykorzystaną część urlopu

Ustalanie podstawy urlopowej
Składniki stałe i zmienne w podstawie urlopowej Wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, szkoleniowego i okolicznościowego Wyliczanie współczynnika do ekwiwalentu za urlop Wyliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Wynagrodzenie za urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy


7. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
Dodatek za pracę w porze nocnej
Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy wyliczaniu normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy wyliczaniu dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
Ryczałt za godziny nadliczbowe


8. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń

Rodzaje potrąceń
Potrącenia obligatoryjne
Potrącenia fakultatywne
Potrącenia z umów cywilnoprawnych
Potrącenia z zasiłków
Potrącenia z ZFŚS
Zbieg tytułów do egzekucji
Kwota wolna od potrąceń


9. Odprawy i odszkodowania dla pracowników

Odprawa dla pracownika zwalnianego
Odprawa rentowa/emerytalna
Odprawa pośmiertna
Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji
Odszkodowania z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę
Inne odszkodowania

Wymagania: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu