Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: SPC – statystyczne sterowanie procesem

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
email: szkolenia@lynsky.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SPC – statystyczne sterowanie procesem
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działu jakości, produkcji, inżynierów jakości, produkcji, procesów, kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką SPC.

Cel szkolenia:
Szkolenie pokazuje możliwości zastosowania w przedsiębiorstwie metod statystycznego sterowania procesami, czyli kontroli procesów za pomocą narzędzi statystycznych. Uczestnicy dowiadują się jak oceniać zdolność procesu za pomocą współczynników, monitorować proces używając kart kontrolnych Shewharta, obserwować prawidłowość przebiegu procesu oraz jego odchylenia od standardu - względem granic specyfikacji.

Korzyści ze szkolenia:
• poznanie metodologii SPC oraz umiejętność zastosowanie jej w praktyce,
• umiejętność oceny zdolności procesu,
• umiejętność monitorowania procesu za pomocą kart kontrolnych.

Forma szkolenia
Szkolenie ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe,
Certyfikat,
Obiady,
Przerwy kawowe.

Certyfikat
Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Specjalista ds. SPC wydawany przez LQcert.


http://lynskysolutions.pl/index.php/szkolenia/spc-statystyczne-sterowanie-procesem
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. SPC a współczesne systemy zarządzania jakością – rola i znaczenie
2. Zmienność procesów i ich tolerancja - wpływ na parametry wyrobów.
3. Pojęcia procesu stabilnego i rozregulowanego
4. Typy danych - dane mierzalne i atrybutywne
5. Podstawowe statystyki w SPC – statystyczny opis tendencji centralnej i zmienności procesu oraz metody prezentacji graficznej zmienności (box-whisker, histogram, scatterplot itp. )
• Podstawowe statystyki w SPC - ćwiczenia
6. Rozkłady statystyczne – analiza rozkładu normalnego, badanie normalności rozkładu
• Rozkłady statystyczne - ćwiczenia
7. Zdolność procesu:
• Badanie zdolności procesu i maszyn.
• Wskaźniki Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk
• Wyznaczanie wskaźników i ich interpretacja.
• Zdolność procesu a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji (ppm)
8. Karty kontrolne:
• Zasady funkcjonowania
• Konstrukcja kart kontrolnych
9. Typy kart kontrolnych (dla cech mierzalnych i atrybutywnych) .
• Zastosowanie kart kontrolnych (karta X – średnie i R, karta X – średnie i S, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu i według oceny alternatywnej (liczby jednostek niezgodnych (np), frakcji jednostek niezgodnych (p), liczby niezgodności (c), liczby niezgodności na jednostkę (u)).
10. Dobór kart kontrolnych – metody próbkowania (wielkość i częstość)
11. Interpretacja uzyskanych za pomocą kart kontrolnych wyników (sygnały, sekwencje punktów, strefy).
12. Zasady obliczania współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie informacji zawartych w kartach kontrolnych dla cech mierzalnych
13. Analiza wybranych przypadków klasycznych i szczególnych sytuacji w procesie
14. Zasady wdrażania metod SPC
 

Poleć szkolenie znajomemu