Mamy 8600 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania ZFŚS, środkami przeznaczonymi na działalność socjalną, organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Uczestnicy zostają zapoznani z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu. Wszystkie omawiane zagadnienia poparte są podstawami prawnymi. Szkolenie uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.

Korzyści dla Uczestników:
Zapoznanie się z zadaniami i czynnościami zarządzeniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych dotyczącą osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu.

Adresaci szkolenia:
administratorzy (pracodawcy) ZFŚS,
związki zawodowe, przedstawiciele załóg ZFŚS, komisje socjalne, komórki socjalne,
samodzielne stanowiska zajmujące się prowadzeniem ZFŚS
sektor finansowy we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu,
materiały szkoleniowe,
serwis kawowy,
lunch,
certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: ekspert FRR
Wielkość grupy: 14
Program: 1. Zasady tworzenia ZFŚS przez pracodawców
• pracodawcy ustawowo zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS
• wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS
• ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS lub ustalenie odpisu w dowolnej wysokości
• regulamin ZFŚS

2. Świadczenia z ZFŚS oraz ich opodatkowanie i oskładkowanie - osoby uprawnione do świadczeń z funduszu
• jakie świadczenia przysługują z funduszu
• opodatkowanie świadczeń z ZFŚS - wyższa kwota wolna od podatku dla świadczeń z ZFŚS !!!!!
• świadczenia z funduszu a składki ZUS

3. ZFŚS a koszty uzyskania przychodu
• odpis na ZFŚS
• problematyka finansowania tzw. zakładowych imprez okolicznościowych, integracyjnych i wycieczek
• koszty związane z utrzymaniem obiektów socjalnych
• bony, paczki, zapomogi i inne świadczenia finansowane i niefinansowane z funduszu
• Dofinansowanie z ZFŚS do czesnego za żłobek lub przedszkole

4. Działalność socjalna a VAT
• czy działalność socjalna podlega przepisom ustawy o VAT
• wydatki sfinansowane częściowo z ZFŚS a obowiązek wykazania VAT należnego

5. Świadczenia z ZFŚS w ewidencji księgowej

6. Świadczenia urlopowe

7. Dopuszczalność egzekucji z ZFŚS

8. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu