Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: bhp/energetyka/eksploatacja

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Iwona Skrzypczak
tel.: 510 268403
email: biuro@cst.edu.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Organizacja. eksploatacja i bezpieczeństwo prac przy urządzeniach enrgetycznych zmiany 2016/2017
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: *Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Koordynator Krajowy w PIP ds. Energetyki Zawodowej, Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP w górnictwie.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.


* Państwowy Inspektor Pracy , specjalizujący się w zagadnieniach technicznej ochrony pracy oraz czynnościach badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Program: Zagadnienia:
1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – omówienie wątpliwości interpretacyjnych
- zasady wykonywania prac przez podmioty „obce”
- Przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych
- Omówienie aktualnego stanu prac nad rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
2. Strefy zagrożone wybuchem – typowe i powtarzalne nieprawidłowości w zakresie opracowywania dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem – zmiany dyrektywy Atex
- Instrukcje montażu i eksploatacji wg. Dyrektywy Atex 2014/34/WE po zmianach 20.04.2016
3. Przykłady praktyczne w zakresie formułowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
4. Prace remontowe wykonywane w obrębie czynnych urządzeń – organizacja prac – przykłady praktyczne w tym omówienie kiedy wykonywane prace są eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych , a kiedy budowlane
5. System LOTO – czy może zastąpić organizacje bezpiecznej pracy w energetyce
6. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie: terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych, uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski, omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce
7. Kwalifikacje w zakresie wykonywania prac – zmiany w prawie w tym nowe kwalifikacje UDT do montażu połączeń kołnierzowych.
8. Prace szczególnie niebezpieczne regulacje prawne – przykłady praktycznych rozwiązań.
9. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa
10. Zajęcia praktyczne ustalenie okoliczności i przyczyn wybranych wypadków przy pracy
Świadczenia dodatkowe: wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe
 

Poleć szkolenie znajomemu