Mamy 8600 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: AKADEMIA COMARCH OPTIMA

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: AKADEMIA COMARCH OPTIMA
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia zdobywają niezbędną, teoretyczną i praktyczną, wiedzę niezbędną do efektywnego korzystania z programów Comarch Optima. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby od podstaw i w przystępny sposób przekazać wszystkie najważniejsze aspekty funkcjonowania programów Comarch w praktyce. Jednocześnie program Akademii ułożony jest w taki sposób, aby usystematyzować i pogłębić dotychczas posiadaną wiedzę.

Korzyści dla uczestników Akademii
Obecnie, w ramach Akademii Comarch proponujemy Państwu udział w trzech szkoleniach:

1. Comarch Optima – Moduł Kadry – Płace>>>
2. Comarch Optima – Moduł Księgi Handlowe>>>
3. Comarch Optima – Moduł Księgi Podatkowe>>>

UWAGA! Istnieje możliwość skorzystania z wybranych modułów
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Program: MODUŁ I - COMARCH PŁACE-KADRY

1. System
1.1 Konfigurowanie systemu

2. Kadry-Płace
2.1 Tworzenie kartoteki pracownika
2.2 Tworzenie dokumentów kadrowych
- umowa o pracę
- kwestionariusz osobowy
- wniosek urlopowy
- świadectwo pracy
2.3 Tworzenie dokumentów płacowych
PIT – 11
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Rp-7
Z-3

3. Lista płac
3.1 Wprowadzanie nieobecności
3.2 Elementy wypłaty
3.3 Tworzenie nowej listy płacy
3.4 Przeliczanie wynagrodzeń

4. Wydruki
4.1 Umowa o pracę
4.2 Świadectwo pracy
4.3 Lista płacy
4.4 PIT-11
4.5 Karta wynagrodzeń

MODUŁ II - COMARCH KSIĘGI HANDLOWE

1. Konfiguracja programu
1.1. Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczątka firmy)
1.2. Operatorzy w programie
1.3. Import danych z innej bazy
1.4. Kopia bezpieczeństwa

2. Słowniki
2.1. Wprowadzenie listy banków, urzędów
2.2. Wprowadzenie kategorii
2.3. Wprowadzenie kontrahentów

3. Kasa/Bank
3.1. Rejestry kasowe/bankowe
3.2. Preliminarz płatności
3.2.1. funkcja Podziel
3.2.2. funkcja Rozlicz
3.3. Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
3.4. Wprowadzenie raportu bankowego
3.5. Rozliczanie i kompensata dokumentów, rozliczenia w walucie, różnice kursowe
3.6. Elektroniczna wymiana danych z bankiem

4. Księga Handlowa
4.1. Konfiguracja
4.2. Plan kont, konta walutowe, grupy kont
4.3. Bilans otwarcia
4.4. Bezpośrednie zapisy księgowe
4.5. Obroty i salda
4.6. Rozrachunki na kontach
4.7. Ewidencja VAT
4.8. Faktury sprzedażowe, kosztowe
4.9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
4.10. Płatności do faktur
4.11. Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
4.12. Deklaracja VAT-7
4.13. Zawiadomienie VAT-ZD
4.14. VAT marża
4.15. e-Deklaracje
4.16. Ewidencja dodatkowa
4.17. Korekta podatku dochodowego
4.18. Schematy księgowe- do księgowania sprzedaży
4.19. Schematy księgowe- do księgowania zakupu
4.20. Schematy księgowe- do księgowania ewidencji dodatkowej
4.21. Schematy księgowe- do księgowania raportów kasa/ bank
4.22. Księgowanie okresowe

5. Pozostałe
5.1. Ewidencja wynagrodzeń
5.2. Ewidencja środków trwałych
5.3. Zestawienia księgowe
5.4. Zaliczki na PIT-36, PIT -36L

MODUŁ III - COMARCH KSIĘGI PODATKOWE

1. Konfiguracja programu
1.1. Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczątka firmy)
1.2. Operatorzy w programie
1.3. Import danych z innej bazy

2. Słowniki
2.1. Wprowadzenie listy banków
2.2. Wprowadzenie listy urzędów
2.3. Wprowadzenie kategorii
2.4. Wprowadzenie kontrahentów

3. Kasa/Bank
3.1. Rejestry, raporty i zapisy kasowe/bankowe
3.2. Preliminarz płatności
3.2.1. funkcja Podziel
3.2.2. funkcja Rozlicz
3.3. Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
3.4. Rozliczanie i kompensata dokumentów
3.5. Elektroniczna wymiana danych z bankiem

4. Księga Podatkowa
4.1. Bezpośrednie zapisy do KPiR,
4.2. Rejestry VAT (sprzedaż, zakup towarów, koszty)
4.3. Płatności do faktur
4.4. Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
4.5. Ewidencja dodatkowa
4.6. Księgowanie do KPiR
4.7. Deklaracja VAT-7, deklaracja VAT-UE

5. Pozostałe
5.1. Ewidencja wynagrodzeń
5.2. Ewidencja środków trwałych
5.3. Ewidencja wyposażenia
5.4. Ewidencja samochodów i rozliczenie przejazdów
5.5. Spis z natury
5.6. Zaliczki na PIT-36, PIT -36L oraz rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36L

6. Ewidencja Ryczałtowa
6.1. Bezpośrednie zapisy do ewidencji
6.2. Zaliczka na podatek ryczałtowy i rozliczenie roczne PIT-28
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej FRR.
 

Poleć szkolenie znajomemu