Mamy 8600 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: FAKTURA VAT 2019 - ZASADY WYSTAWIANIA

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 22 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: FAKTURA VAT 2019 - ZASADY WYSTAWIANIA
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Osoby pracujące w Dziale Księgowości bądź Dziale Sprzedaży wystawiają faktury VAT i inne dokumenty związane z dostawą towarów oraz WNT, a także otrzymują takie dokumenty. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur? kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową? Jakie dane powinna zawierać faktura zaliczkowa a jakie końcowa? jakie dane powinna zwierać faktura korygująca i nota korygująca? jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej? czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: I.Podstawy prawne wystawiania faktur
- aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur
- gdzie w ustawie o VAT znajdziemy informacje dotyczące fakturowania?
- aktualne rozporządzenia do ustawy o VAT dotyczące fakturowania
- wykaz rozporządzeń, które straciły moc prawną
- zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą o VAT
- zakres regulacji objętych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
- pozostały przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami

II. Faktura VAT jako podstawowe narzędzie rozliczania podatku VAT
- zasady konstrukcyjne podatku VAT - faktura sprzedażowa a kosztowa
- operacje gospodarcze podlegające podatkowaniu podatkiem od towarów i usług
- kto to jest podatnik wg ustawy o VAT?
- moment podatkowy a moment wystawienia faktury
- zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
- zasady stosowania stawek: 0%, zw i np

III. Ogólne zasady wystawiania faktur
- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
- obowiązek wystawienia faktury
- kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
- terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
- w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
- wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych
- zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
- zasady zaokrąglania kwot na fakturze
- wystawianie faktur w walucie

IV. Informację jakie muszą zwierać faktury
1. Kiedy dokument jest fakturą
2. Pojęcie faktury wg ustawy o VAT
3. Katalog obowiązkowych danych na fakturze
4. Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
- dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
- faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
- faktura za przejazd autostradą
- faktura za przejazd środkami transportu publicznego
- faktura uproszczona
5. Dane fakultatywne na fakturach
6. Przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
- metoda kasowa
- samo fakturowanie
- odwrotne obciążenie (dostawa złomu, innych odpadów, laptopów, smartfonów)
- procedura VAT marża
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE

V. Zasady fakturowania zaliczek
- przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
- przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
- terminy wystawiania faktur zaliczkowych
- rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
- faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
- dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
- faktura zaliczkowa jako faktura końcowa

VI. Korygowanie danych na fakturach
- faktura korygująca a nota korygująca
- dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
- dane a jakie powinna zwierać nota korygująca
- możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
- korygowanie faktury korygującej
- anulowanie faktur

VII. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
- kto może wystawić duplikat faktury?
- dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

VIII. Wystawianie faktur elektronicznych
- pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
- zasady wystawiania faktur elektronicznych
- jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione
w formie elektronicznej?
- obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
- jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

IX. Faktura Pro-forma
- czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
- konsekwencje wystawienia faktury pro-forma
- czy należy przechowywać faktury pro-forma?
- jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?

X. Konsekwencje błędnych faktur
- konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
- konsekwencje karne

11. Mechanizm podzielonej płatności od 2018 roku
- podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
- schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
- harmonogram stosowania split payment
- wpływ split paymet na zasady fakturowania
- split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika
- obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
- zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
- korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu