Mamy 9763 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 13 szkoleń.

Szkolenie: ITIL® Foundation

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie usługami w IT

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Zofia Pawliotti - Białach
tel.: 801556632
email: info@omec.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ITIL® Foundation
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie usługami w IT
Metodyka: Testy
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Podstawowe szkolenie z zakresu IT Infrastructure Library - dobrych praktyk zarządzania usługami IT.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: akredytowany trener
Wielkość grupy: 6-8
Program: Dzień 1--

Wstęp do zarządzania usługami IT,
Ćwiczenie,
Zarządzanie usługami jako praktyka,
Funkcje i procesy,
Podstawowe role,
Model RACI,
Ćwiczenie,
Cykl życia usług,
Ćwiczenie,
Stratega usług,
Komponenty usług,
Zarządzanie portfelem usług (Service portfolio management),
Zarządzanie finansowe dla usług IT (Financial management for IT services),
Zarządzania relacjami z biznesem (Business relationship management),
Ćwiczenia,
Projektowanie usług cz.1.,
Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service Level Management),
Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management),
Zarządzanie dostępnością (Availability Management),
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Information Security Management),
Zasady certyfikacji ITIL,
Przykładowy egzamin ITIL Foundation nr 1 wraz z omówieniem.

-- Dzień 2--

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia,
Projektowanie usług cz.2.,
Zarządzanie dostawcami (Supplier Management),
Zarządzanie potencjałem wykonawczym (Capacity Management),
Zarządzanie ciągłością świadczenia usług informatycznych (IT Service Continuity Management),
Koordynacja projektowania (Design coordination),
Przekazanie usług cz.1.,
Zarządzanie zmianami (Change management),
Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami (Release and deployment management),
Zarządzanie wiedzą (Knowledge management),
Przekazanie usług cz.2.,
Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (Service asset and configuration management),
Planowanie i wsparcie przekazania (Transition planning and support),
Przykładowy egzamin ITIL Foundation nr 2 wraz z omówieniem.

-- Dzień 3--

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia,
Eksploatacja usług,
Zarządzanie zdarzeniami (Event Management),
Zarządzanie incydentami (Incident Management),
Realizacja wniosków (Request Fulfillment),
Zarządzanie problemami (Problem Management),
Zarządzanie uprawnieniami dostępu (Access Management),
Centrum obsługi użytkowników (Service Desk),
Funkcja Zarządzania technicznego (Technical Management Function),
Funkcja Zarządzania eksploatacją IT (IT Operations Management),
Kontrola eksploatacji IT (IT Operations Control),
Zarządzanie obiektami i wyposażeniem (Facilities Management),
Funkcji Zarządzania aplikacjami (Applications Management Function),
Ćwiczenia,
Ustawiczne doskonalenie usług,
Egzamin ITIL Foundation.
 

Poleć szkolenie znajomemu