Mamy 9255 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 23 szkoleń.

Szkolenie: ŚRODKI TRWAŁE - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU (3 DNI)

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte
EFS - tak

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karol Nowicki
tel.: 22 629 13 88
email: karol.nowicki@polbi.com.pl
www.polbi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Specjalista ds. majątku trwałego (3 dni). BUR - KATOWICE.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

* chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym,

* pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę,

* pracują na stanowisko samodzielnego lub głównego księgowego i chcą pogłębić swoje wiadomości z zakresu majątku trwałego, amortyzacji i inwentaryzacji środków trwałych.

Link do strony internetowej ze szkoleniem:

http://www.polbi.pl/szkolenia/srodki-trwale-majatek-trwaly-kurs/
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca-praktyk, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Więcej o wykładowcy: http://www.polbi.pl/andrzej-kepa-wykladowca-trener-dydaktyk-szkoleniowiec/
Wielkość grupy: 22
Program: I. Ewidencja majątku trwałego

Ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego

1. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

2. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

3. Różnice i kryteria definiujące majątek trwały w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.

4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.

5. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).

6. Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji.

7. Likwidacja środków trwałych.

8. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.

9. Remonty, ulepszenia, konserwacja, naprawy w ewidencji środków trwałych.

10. Części składowe, dodatkowe i peryferyjne w ewidencji środków trwałych.

11. Inwestycje w obcy środek trwały.

12. Niskocenne składniki majątku trwałego – zmiana progu wartości.

13. Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.

14. Wartości niematerialne i prawne.

II. Amortyzacja środków trwałych

1. Pojęcie amortyzacji i umorzenia.

2. Metody amortyzacji bilansowej – odwzorowujące okres ekonomicznej użyteczności (przykłady).

3. Metody amortyzacji podatkowej – liniowa, przyspieszona i wg. indywidualnych stawek (przykłady).

4. Możliwość zrównania amortyzacji bilansowej z amortyzacją podatkową dla mikro i małych przedsiębiorców (przykłady).

5. Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

III. Inwentaryzacja i rozliczanie różnic poinwentaryzacyjnych

Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych

1. Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.

2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

3. Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).

4. Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

5. Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.).

6. Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

IV. Przykład kompleksowej ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji

Wymagana dodatkowa dokumentacja w odrębnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Program uwzględnia KSR 11 - "Środki Trwałe"

Program szkolenia uwzględnia nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105) a także projektowane od 2018 r. uproszczenia ewidencyjne dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.


__________________________________________

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/dyplom-certyfikat-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu/

ZGŁOSZENIA/ZAPISY NA SZKOLENIA I KURSY

Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/formularz-zgloszeniowy-zapisy-na-kursy-szkolenia-warsztaty/


Zobacz pozostałe szkolenia oferowane w Katowicach:

Tematyka: Podatki - PIT, CIT, VAT - http://www.polbi.pl/szkolenia-kategorie/podatki/

Tematyka: Prawo pracy, ZUS - http://www.polbi.pl/szkolenia-kategorie/prawo-pracy/

Tematyka: Środki trwałe - http://www.polbi.pl/szkolenia-kategorie/srodki-trwale/

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się o wsparcie finansowe! Polecamy szkolenie szczególnie pracodawcom i ich pracownikom z województwa lubelskiego. Można uzyskać środki unijne na szkolenie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR – PARP) - http://www.polbi.pl/bur-baza-uslug-rozwojowych/

Polbi – Szkolenia dla firm. www.polbi.pl


CENA SZKOLENIA 1250 ZŁ/OSOBĘ.


Serdecznie zapraszamy!
Wymagania: ZOSTAŃ SPECJALISTĄ DO SPRAW ŚRODKÓW TRWAŁYCH!

Zapisz się na szkolenie! Formularze zgłoszeniowe na kursy i szkolenia: http://www.polbi.pl/formularz-zgloszeniowy-zapisy-na-kursy-szkolenia-warsztaty/
Świadczenia dodatkowe: Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 

Poleć szkolenie znajomemu