Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Proces inwestycyjny 2022

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Mariola Berdysz
tel.: 606107422
email: fwb5@wp.pl
fwb5@fwb5.org

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego do pozwolenia na użytkowanie
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne
Metodyka: Webinar
e-learning
Opis: Szkolenie przeznaczone dla inwestorów, projektantów, inspektoró budowlanych, beneficjentów funduszy europejskich na inwestycje budowlane.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Mgr inż. architekt Mariola Berdysz
Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego wpływające na realizację inwestycji budowlanej i projekt zmian systemu planowania
2. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
3. Przebieg postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
4. Rodzaje obiektów budowlanych i rodzaje robót budowlanych:
5. Dokumenty i rozstrzygnięcia konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych:
5.1. Pozwolenie na budowę
5.2. Nowy projekt budowlany – zmiany w ustawie i nowe rozporządzenie oraz kolejne zmiany
5.3. Nowe zasady uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
5.4. Zgłoszenie robót budowlanych
5.5. Dziennik budowy i tablica budowy – wymagania ustawowe
5.6. zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych - załączniki
6. Uczestnicy procesu budowlanego z prawa budowlanego:
7. Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę
8. Samowola budowlana
9. Ulgi w opłatach legalizacyjnych
10. Uproszczona legalizacja
11. Zakończenie budowy i przystąpienie do użytkowania obiektu
12. Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego i jego konsekwencje – zmiany przepisów
13. Zmiana sposobu użytkowania na zgłoszenie albo pozwolenie na budowę
Wymagania: Warunki uczestnictwa w szkoleniu-
przesłanie zgłoszenia na maila oraz dokonanie wpłaty na konto lub w dniu szkolenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz potwierdzenie terminu i miejsca szkolenia przesyłamy odpowiednio na podany mail
Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121
Świadczenia dodatkowe: certyfikat ukonczenia webinarium, materiały szkoleniowe
 

Poleć szkolenie znajomemu