Mamy 9259 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: TWORZENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Kubiak
tel.: 22 351 93 24
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: TWORZENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ – PROCEDURY, ROZWIĄZANIA WEWNĘTRZNE
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia: Przekazanie Uczestnikom informacji i wiedzy niezbędnej do wprowadzenia w jednostce albo przeprowadzenia zmian w sposobie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Szczególny nacisk zostanie położony na przekazanie praktycznych rozwiązań wewnętrznych w zakresie budowania, wdrażania i utrzymania efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w jednostce. Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą poznać możliwe rozwiązania systemowe i obecną praktykę w tym zakresie również w ujęciu historycznym. Szkolenie to pozwoli tez pracownikom zajmującym się kontrolą wewnętrzną na udoskonalenie swojego warsztatu pracy.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Prawnik, audytor, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, kontroler a potem audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu, bada i ocenia skuteczność ustanowionych mechanizmów kontrolnych w jednostce. Od 2010 roku zajmuje się doradztwem w jednostkach sektora finansów publicznych a potem oceną wprowadzanych rozwiązań systemowych w zakresie kontroli zarządczej. Doradza i szkoli jak budować wewnętrzne systemy kontroli i zarządzania w jednostce, jak prowadzić czynności kontrolne i jak dostosowywać organizację wewnętrzną do zmieniających się warunków działania jednostki, aby była skuteczna i efektywna.
Program: 1. Sprawy organizacyjne.
- Prezentacja trenera i uczestników.
- Przedstawienie celów szkolenia.
- Poznanie oczekiwań Słuchaczy.
- Ustalenie zasad komunikacji.
2. Ewolucja systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego.
- Model COSO.
- Kontrola wewnętrzna – zasady jej działania.
- Kontrola zarządcza – nowa jakość zarządzania.
3. Kontrola wewnętrzna w jednostce – istota oraz rola w jednostce.
- Definicje kontroli wewnętrznej, jej cele i zadania oraz kryteria.
- Audyt wewnętrzny – ocena systemu.
- Kontrola zarządcza – zarządzanie ryzykiem.
4. Elementy systemu kontroli wewnętrznej – omówienie praktyczne.
- Standardy kontroli zarządczej i ich omówienie w praktyce.
- Modele rozwiązań systemowych w jednostce w zakresie tworzenia systemu.
- Kontrola instytucjonalna – jej organizacja i sposób działania.
- Monitorowanie - efektywność działania systemu.
5. Procedury wewnętrzne – omówienie na przykładach.
- Regulacje wewnętrzne – minimalne wymagania.
- Plan kontroli – analiza pod kątem ryzyka.
- Program kontroli – elementy i wybór metodologii.
- Czynności kontrolne i działania pokontrolne.
6. Ocena systemu kontroli wewnętrznej przez audytora wewnętrznego.
- Obszary audytu w jednostce.
- Analiza ryzyka i wybór obszaru do badania.
- Ocena systemu kontroli zarządczej – o co chodzi.
- Wyniki audytu – raport i monitorowanie.
7. Dokumentowanie systemu kontroli wewnętrznej.
- Minimalne wymagania dokumentacyjne.
- Osoby zaangażowane w systemie kontroli wewnętrznej w jednostce – podział ról.
- Dokumentacja dla celów zarządzania i oceny ryzyka.
- Odpowiedzialność za działanie systemu – analiza dokumentacji.
8. Psychologia, komunikacja, etyka – praktyczne wskazówki.
9. Pytania uczestników – rozwiązywanie problemów.
10. Podsumowanie szkolenia.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu