Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: INWENTARYZACJA od A do Z.

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karol Nowicki
tel.: 22 629 13 88
email: karol.nowicki@polbi.com.pl
www.polbi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Przygotowanie do sporządzenia bilansu.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Inwentaryzacja od A do Z – Cel szkolenia

Szkolenia z zakresu inwentaryzacji (spis z natury) ma na celu prezentację kompleksowej wiedzy dotyczącej procedur, metod i organizacji inwentaryzacji.

Link do strony internetowej ze szkoleniem: http://www.polbi.pl/szkolenia/inwentaryzacja-szkolenie-procedury-metody-i-organizacja/
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca-praktyk, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Więcej o wykładowcy: http://www.polbi.pl/andrzej-kepa-wykladowca-trener-dydaktyk-szkoleniowiec/
Wielkość grupy: 22
Program: I. Funkcje i cele inwentaryzacji.

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.

II. Podstawy prawne inwentaryzacji.

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.

III. Harmonogram i dokumentacja procedur inwentaryzacyjnych.

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.

IV. Podmioty odpowiedzialne za inwentaryzację w strukturze organizacyjnej.

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.

V. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji.

1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
4. Inwentaryzacje doraźne.

VI. Organizacja inwentaryzacji.

1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
2. Zadania zespołów spisowych.
3. Zadania kontrolerów spisowych.

VII. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna.

1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
4. Forma arkuszy spisowych.
5. Spis składników trudnych do pomiaru.
6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
7. Czynności po zakończeniu spisu.

VIII. Metoda pisemnego potwierdzania stanów.

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności metody.

IX. Metoda weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

X. Rozliczanie inwentaryzacji.

1. Wycena, ustalenie i księgowanie różnic inwentaryzacyjnych.
2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
4. Uwarunkowania występowania z roszczeniami.

XI. Procedury poinwentaryzacyjne.
Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.


Program uwzględnia KSR 11 - "Środki Trwałe"

Program szkolenia uwzględnia nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105) a także projektowane od 2018 r. uproszczenia ewidencyjne dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.


__________________________________________

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/dyplom-certyfikat-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu/

JAK DO NAS DOJECHAĆ? LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY.

Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/kontakt-me/


Serdecznie zapraszamy!
Wymagania: ZOSTAŃ SPECJALISTĄ DO SPRAW INWENTARYZACJI!

Zapisz się na szkolenie! Formularze zgłoszeniowe na kursy i szkolenia: http://www.polbi.pl/formularz-zgloszeniowy-zapisy-na-kursy-szkolenia-warsztaty/

Polecamy pozostałe szkolenia i warsztaty z zakresu inwentaryzacji i ewidencji środków trwałych - Środki trwałe: http://www.polbi.pl/szkolenia-kategorie/srodki-trwale/
Świadczenia dodatkowe: Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 

Poleć szkolenie znajomemu