Mamy 9360 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: RODO - Prawo Pracy - Ubezpieczenia Społeczne w 2018r

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jacek Kropkowski
tel.: 601-966-785
email: wydawnictwo@jakro.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Nowe obowiązki dla Pracodawcy w 2018r. po zmianach w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie ochrony danych osobowych
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: szkolenie jednodniowe specjalistyczne dla pracodawców, doradców podatkowych, pracowników działów kadr i płac w zakładach pracy + materiały szkoleniowe, konsultacje, dostęp do serwisu e-jakro i wideoszkoleń, szczegóły na www.jakro.com.pl
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Jacek Kropkowski - autor książek: KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – PRAWO PRACY - KONTROLA i KOMENTARZY
specjalista, posiadający ponad 25 letni staż jako praktyk, wykładowca i konsultant w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku ubezpieczenia społeczne, od 1993r. prowadzący działalność wydawniczą i szkoleniową na terenie kraju, utrzymujący stałe kontakty ze Słuchaczami, służąc pomocą w rozwiązywaniu problemów i realizacji obowiązków wobec ZUS, PIP i US, również telefonicznie i mailowo. Prowadząc szkolenia otwarte i zamknięte, przekroczył 20 tysięcy godzin szkoleniowych. Uczestnik szkolenia uzyskuje dostęp do serwisu e-jakro zawierającego aktualne przepisy prawne, komentarze, pytania i odpowiedzi ze szkoleń oraz na bieżąco nagrywanych wideoszkoleń
Wielkość grupy: 15
Program: I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: od 25 maja 2018r. RODO
* rejestr czynności przetwarzania: dane administratora, cele przetwarzania, opis kategorii osób
i przetwarzanych danych osobowych, opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
* Inspektor ochrony danych zamiast ABI; nowe funkcje administratora; zabezpieczenia
* prawo osób do uzyskania dostępu, żądanie sprostowania, ograniczenia, usunięcia danych
* obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do GIODO w ciągu 72 godzin
* aktualizacja dokumentów i klauzul informacyjnych, umów z dostawcami systemów komputerowych
* nowe obowiązki pracodawcy po wejściu RODO; proces akredytacji i certyfikacji; kodeksy dobrych praktyk

II. PRAWO PRACY: zatrudnianie - czas pracy - wynagrodzenie
* obowiązki pracodawcy w zakresie bhp przed podjęciem pracy pracownika i zleceniobiorcy
* zmiany w umowach na czas określony od 22.02.2016r.; dłuższe okresy wypowiadania bez uzasadnienia
* zmiany od 1.01.2017r.i od 1.06.2017r. w zakresie świadectw pracy; wprowadzenie nowego wzoru
* rozliczanie pracy w nadgodzinach; w sobotę, niedzielę, święta, dni wolne; normy i wymiar czasu pracy
* udzielanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, przerw w pracy, delegacji służb.
* zmiany od 1.01.2017r. w zakresie tworzenia regulaminu pracy, wynagrodzeń i Funduszu Socjalnego
* od 1.01.2018r. skutki podwyższania minimalnego wynagrodzenia; egzekucja po zmianach od 8.09.2016r.
* zatrudnianie w szkołach po wdrożeniu reformy systemu oświaty od 1.09.2017r.: zmiany K N w 2018r.
* kontrola PIP i ZUS w zakresie zawierania umów zlecenia po wprowadzeniu minimalnej stawki 13,70 zł/h
* Komisja Kodyfikacyjna zakończyła prace - nowy Kodeks pracy i Kodeks zbiorowy prawa pracy

III. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: składki - zasiłki - emerytury
* zasady podlegania ubezpieczeniom; zgłoszenia i rozliczanie z ZUS; zbiegi w ubezpieczeniach
* umowy agencyjne, zlecenia, o dzieło; legalność stosowania; zmiany ich oskładkowania w 2018r.
* ustalanie podstawy naliczania składek na FP i FGŚP; wyłączenia z obowiązku opłacania tych składek
* świadczenia zwolnione z podatku i ZUS: socjalne, bhp (odzież robocza i ochronna, ekwiwalent za pranie)
* podwyższenie od 01.01.2018r. stawek, limitów i świadczeń socjalnych wyłączonych z oskładkowania
* świadczenia chorobowe i wypadkowe; okres zasiłkowy; zmiany w świadcz. macierzyńskich i rodzicielskich
* ustalanie podstawy wymiaru zasiłków; wliczanie premii, nagród i dodatków; wyłączenia składników płacowych
* zmiany systemu emerytalnego; obniżenie wieku emerytalnego od 01.10.2017r.; emerytury obywatelskie
* dodatkowe zabezpieczenie i programy emerytalne; inwestowanie kapitałowe; technologia Blockchain
Wymagania: znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Świadczenia dodatkowe: oferta kompleksowa obejmuje: szkolenie + materiały + konsultacje + serwis e-jakro + wideoszkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu