Mamy 9326 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Efektywna komunikacja interpersonalna

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Klaudia Adamus
tel.: 515 212 450, 12 399 41 69
email: kadamus@avenhansen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Warsztat szkoleniowy pokazuje i uświadamia, w jaki sposób ludzie na siebie oddziałują i z czego składa się komunikacja międzyludzka. Uczestnicy zapoznają się w praktyce z najskuteczniejszymi stylami i strategiami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne zrozumienie drugiej strony.

Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Agnieszka Olejnik

Dyplomowany trener biznesu i coach, doświadczony menedżer i ekspert w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju
Wielkość grupy: 10
Program: „Jascha Heifetz (sławny amerykański skrzypek) w czasie podróży statkiem przed południem grał w tenisa, a wieczorem wystąpił z koncertem.
Podczas kolacji jeden z pasażerów statku powiedział do skrzypka:
- Wspaniale pan dzisiaj grał!
- Dziękuję, to w dużej mierze zasługa wspaniałej akustyki panującej na statku – odparł skromnie Heifetz.
- … ale ja miałem na myśli pański backhand – wyjaśnił speszony rozmówca”

Ileż to razy w rozmowach z innymi napotykamy na takie „nieporozumienia” komunikacyjne. Często da się je obrócić w żart, ale w kontaktach biznesowych, w pracy, mogą spowodować wiele problemów.
Bez komunikacji nie ma zarządzania!
Umiejętność efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna.

• Jaki jest Twój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej?
• Jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji zawodowych z innymi?
• Czy krytyczna informacja zwrotna może „dodać skrzydeł”?
• Jakie są różnice między słyszeniem a słuchaniem?
• Czy można świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, aby wzbudzać zaufanie i sympatię?
• Jak parafraza wpływa na redukcję konfliktów i nieporozumień?
• Jak być zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych?
• Jak stworzyć dobre relacje z rozmówcą?
• Jak komunikacja pisemna wpływa na nasz wizerunek w oczach odbiorcy?
• Jak słowami możemy wpływać na zachowanie innych?

Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź przyjmując zaproszenie na szkolenie:
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA A BUDOWANIE RELACJI ZAWODOWYCH


Korzyści dla uczestników
Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:
• uświadomienie sobie znaczenia umiejętności porozumiewania się między ludźmi
• umiejętne wykorzystywanie zasad poprawnej komunikacji i przekazywania informacji
• poznanie technik zadawania efektywnych pytań
• nauka świadomego zarządzania komunikacją niewerbalną
• nauka podejmowania odpowiedzialności za skuteczną komunikację i zbieranie informacji
• rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie komunikatów werbalnych, niewerbalnych i pisemnych w relacjach interpersonalnych
• odkrycie znaczenia aktywnego słuchania i nauka jego skutecznego wykorzystania w rozmowach z ludźmi
• zdobycie praktycznych umiejętności dot. udzielania mądrej motywującej krytycznej informacji zwrotnej


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:
• pracę w zespołach
• gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach
• dyskusje na forum grupy
• testy/ ankiety
• wykład z prezentacją multimedialną (20%)


Program szkolenia
I. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO ŹRÓDŁO SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI
1. Czy można się nie komunikować?
2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi i budowaniu relacji
3. Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne

II. AUTOPREZENTACJA JAKO KOMUNIKAT
1. Wiarygodność zawodowa – budowanie wizerunku profesjonalisty
2. Co to jest wizerunek własny i o czym informuje innych
3. Rola wizerunku w życiu zawodowym
4. Elementy tworzenia własnego pozytywnego wizerunku – budowanie zawodowego autorytetu

III. ABY SIĘ LEPIEJ ROZUMIEĆ … SIŁA KOMUNIKACJI WERBALNEJ
1. Anatomia wypowiedzi – „staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym”
2. Mówienie – prawidłowe odczytywanie „kodów” w przekazywaniu informacji na drodze nadawca – odbiorca
3. Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować
4. Wykorzystanie języka wpływu i perswazji – czyli jak słowami wpływać na zachowania innych

IV. AKTYWNE SŁUCHANIE
1. Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem
2. Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji
3. Rodzaje pytań możliwych do zastosowania – pytania coachingowe
4. Korzyści z zadawania pytań
5. Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
6. Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów
7. 4 rodzaje powodów dla których rozmowy się nie udają
8. 4 – stopniowy model rozmowy
9. 7 sposobów na podniesienie jakości rozmowy
10. Metody prowadzenia rozmów poprzez zadawanie pytań

V. ROLA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W KONTAKTACH ITERPERSONALNYCH
1. Czym jest asertywność
2. Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA
3. Pojęcie transakcji i stanów „ego” – jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi
4. Autoanaliza własnego stanu „ego”

VI. ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI
1. „Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy
2. Czego oczekujemy po informacji zwrotnej
3. Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach interpersonalnych
4. Krytykowanie z szacunkiem, czy to możliwe
5. Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych

VII. ODCZYTYWANIE MOWY CIAŁA ROZMÓWCY – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
1. Elementy komunikacji niewerbalnej istotne dla autoprezentacji i budowania relacji interpersonalnych –
1. mowa ciała,
2. ton głosu
3. postawa ciała i gesty,
4. kontakt wzrokowy,
5. uścisk dłoni,
6. usta,
7. przestrzeń osobistej komunikacji – inwazja na przestrzeń osobistą
2. Jak świadomie używać komunikacji niewerbalnej, aby wzmocnić przesłanie/ informacje/ intencje
3. Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego

VIII. KOMUNIKACJA PISEMNA
1. Istota korespondencji służbowej
2. Komunikowanie się pisemne z perspektywy odbiorcy
3. Rola komunikatów pisemnych w odbiorze nas przez innych członków zespołu, współpracowników, klientów itp.
4. 3 złote zasady pisania korespondencji służbowej
5. pisanie listów elektronicznych w 6 krokach:
• zanim napiszemy wiadomość
• temat
• wstęp
• budowanie zdań
• podstawowe zasady gramatyki
• ton i styl wypowiedzi
6. unikanie typowych błędów

IX. PODSUMOWANIE SZKOLENIA
1. Indywidualny plan działania

Świadczenia dodatkowe: Ciekawe materiały szkoleniowe,Dyplomy ukończenia szkolenia,wsparcie poszkoleniowe Trenera,przerwy kawowe, obiady
 

Poleć szkolenie znajomemu