Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Szkolenie: Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Klaudia Adamus
tel.: 515 212 450, 12 399 41 69
email: kadamus@avenhansen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie cywilnoprawnym. Istotne jest aby uczestnicy poznali nie tylko aspekty teoretyczne ale elementy praktyczne potrzebne w pracy zawodowej. Pozytywnym aspektem niniejszego szkolenia jest omówienie typowych umów cywilnoprawnych i wskazanie sposobu egzekwowania od podmiotów, które nie zawsze zachowują należytą staranność przy wykonywaniu zobowiązań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z nowymi konstrukcjami umów tj. umową o partnerstwie publiczno-prawnym oraz umową timesharingu która wejdzie w życie w kwietniu 2012 r.


Szkolenia polecamy dla
• przedsiębiorców
• podmiotów współpracujących z przedsiębiorcami
• wszystkich kategorii pracowników nastawionych na kontakt z klientem
• pracowników administracji publicznej
• osoby prowadzące hotele, pensjonaty, ośrodki turystyczne oraz wszystkie te które są zainteresowane tematyką zawierania umów w formie timesharingu.

Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Szkolenie prowadzi:

Marzena Tyl
Radca Prawny z bogatym doświadczeniem trenerskim. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, europejskiego oraz procedur: administracyjnej i cywilnej. Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej Agencji Rządowej.
Wielkość grupy: 10
Program: Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

- interaktywny wykład

- prezentacja PP

- indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe

- case study

Program szkolenia

Część ogólna

1. Podmioty zdolne do zawierania umów

a) osoby fizyczne
b) osoby prawne
c) jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną
d) szczególne uregulowania dotyczące Skarbu Państwa

2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu

a) osobiste czynności osób fizycznych
b) sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji)
c) pełnomocnictwo
d) prokura
e) prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (falsus prokurator)

3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym
a) umowa jako zgodne oświadczenia woli stron
b) sposoby składania oświadczeń woli
c) wykładnia niejasnych oświadczeń woli
d) oferta i jej przyjęcie
e) wady oświadczeń woli i skutki tych wad
f) rodzaje umów: dwustronne i wielostronne, zobowiązujące i rozporządzające, wzajemne, nazwane i nienazwane
g) elementy przedmiotowo istotne umów (essentialia negotii)
h) elementy podmiotowo istotne (accidentalia negotii)

4. Znaczenie zasady swobody umów

5. Forma umowy
a) forma ustna
b) forma pisemna
c) forma aktu notarialnego
d) umowy zawierane na odległość

Część szczegółowa

6. Umowy nazwane w Kodeksie cywilnym

a) umowa najmu
b) umowa zlecenia
c) umowa sprzedaży
d) umowa leasingu

8. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

9. Timeshare

a) umowa timeshare;

b) umowy o długoterminowy produkt wakacyjny;

c) umowa pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego;

d) umowa o uczestnictwo w systemie wymiany.

9. Wadliwość umów (źródła wadliwości umów i ich skutki)


10. Odstąpienie od umowy

11. Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów

12. Terminy przedawnienia roszczeń

13. Dochodzenie roszczeń

a) postępowanie przedsądowe
b) postępowanie sądowe - nakazowe, upominawcze, uproszczone

c) specyfika elektronicznego postępowania upominawczego.

14. Postępowanie egzekucyjne

a) podstawa egzekucji
b) tytuł wykonawczy oraz omówienie specyfiki elektronicznych tytułów wykonawczych.
c) wszczęcie egzekucji
d) egzekucja świadczeń pieniężnych
e) egzekucja świadczeń niepieniężnych
f) środki służące ujawnieniu majątku dłużnika
g) kurator dla dłużnika
h) zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
i) wstrzymanie się przez komornika z dokonaniem czynności
j) ochrona dłużnika i osób trzecich – możliwość wytoczenia skargi paulińskiej.

15.Egzekucja z majątku małżonków- przykłady praktyczne.

16. Case study.
Świadczenia dodatkowe: Ciekawe materiały szkoleniowe,Dyplomy ukończenia szkolenia,wsparcie poszkoleniowe Trenera,przerwy kawowe, obiady
 

Poleć szkolenie znajomemu