Mamy 9162 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Spółki handlowe

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Klaudia Adamus
tel.: 515 212 450, 12 399 41 69
email: kadamus@avenhansen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Korzyści dla uczestników:

• Uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym
• Pozyskanie umiejętności poprawnego konstruowania wybranych umów spółek handlowych
• Zapoznanie z najnowszą linią orzeczniczą w zakresie wybranych zagadnień dotyczących spółek handlowych
• Nabycie wiedzy w zakresie odpowiedzialności spółek za zobowiązania handlowe
• Poznanie regulacji prawnej w zakresie wymogu uzyskania stosownych zgód na zawarcie określonego rodzaju umów handlowych

Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Marzena Tyl

Radca Prawny z bogatym doświadczeniem trenerskim. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, europejskiego oraz procedur: administracyjnej i cywilnej. Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej Agencji Rządowej. Od stycznia 2016 r. zatrudniona na stanowisku radcy prawnego Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. Praktyka w obszarach prawa budowlanego, prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, prawa pracy oraz regulacji dotyczących prawa energetycznego i górniczego.
Wielkość grupy: 10
Program: I. Część ogólna
1) Wprowadzenie
2) Rejestracja spółek – postępowanie związane z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego
3) Prawne Środki przymuszające do wpisu
4) Pojęcie firmy
5) Spółka w organizacji
6) Spółka w likwidacji
7) Oddziały i przedstawicielstwa
8) Charakterystyka prokury

II. Charakterystyka spółek osobowych
A. Spółka jawna
1) Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki jawnej .
2) Powstanie spółki
3) Reprezentacja spółki
4) Prowadzenie spraw spółki
5) Majątek spółki
6) Pojęcie udziału
7) Rozwiązanie i likwidacja spółki

B. Spółka partnerska
1) Definicja i reżim prawny spółki partnerskiej
2) Przesłanki materialnoprawne utworzenia spółki partnerskiej
3) Przesłanki formalne powstania spółki partnerskiej
4) Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej
5) Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej
6) Rozwiązanie spółki i jej likwidacja

C. Spółka komandytowa
1) Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki komandytowej
2) Powstanie spółki
3) Status prawny komplementariusza
4) Status prawny komandytariusza
5) Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
6) Odpowiedzialność nieograniczona
7) Reprezentowanie spółki
8) Prowadzenie spraw spółki
9) Uprawnienia kontrolne
10) Udział w zyskach i stratach
11) Rozwiązanie i likwidacja spółki

D. Spółka komandytowo – akcyjna
1) Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej .
2) Powstanie spółki
3) Prowadzenie spraw spółki
4) Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej
5) Rola organów w funkcjonowaniu spółki
6) Status prawny komplementariusza i akcjonariusza
7) Rozwiązanie i likwidacja spółki

III. Charakterystyka spółek kapitałowych

A. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
1) Ogólna charakterystyka
2) Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3) Umowa spółki - obligatoryjne i fakultatywne postanowienia umowy
4) Kapitał zakładowy
• Pozycja prawna wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
5) Udziały w spółce
• Równość i nierówność praw i obowiązków
• Uprzywilejowanie udziałów
• Rodzaje praw i obowiązków
• Prawa korporacyjne
• Prawa majątkowe
• Prawo do udziału w zysku (do dywidendy)
• Obowiązki wspólnika
6) Utrata członkostwa i zmiany osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
7) Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
• Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
• Zgromadzenie wspólników
• Organy nadzoru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
8) Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

B. Spółka akcyjna
1) Charakterystyczne cechy spółki akcyjnej
2) Powstanie spółki akcyjnej
• Zawiązanie spółki
• Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego
• Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej
• Wpis do rejestru
3) Akcja
• Akcja jako prawo podmiotowe
• Akcja jako papier wartościowy
• Umorzenie akcji
• Nabywanie (obejmowanie) przez spółkę własnych akcji
4) Organy spółki akcyjnej
• Zarząd spółki akcyjnej
• Rada nadzorcza
• Walne zgromadzenie
5) Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
6) Likwidacja i rozwiązanie spółki akcyjnej

IV. Warsztaty – konstruowanie umowy wybranej spółki handlowej wraz z klauzulami wymaganymi dla skutecznego prawnie zawarcia umowy handlowej

Świadczenia dodatkowe: Ciekawe materiały szkoleniowe,Dyplomy ukończenia szkolenia,wsparcie poszkoleniowe Trenera,przerwy kawowe, obiady
 

Poleć szkolenie znajomemu