Mamy 9176 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: FAKTURA VAT 2019 - ZASADY WYSTAWIANIA

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 022 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: FAKTURA VAT 2019 - ZASADY WYSTAWIANIA
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące stosowania e-faktur, wystawiania i korygowania faktur VAT, a także sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Justyna Bartela
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Podstawy prawne wystawiania faktur
- aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur
- gdzie w ustawie o VAT znajdziemy informacje dotyczące fakturowania?
- aktualne rozporządzenia do ustawy o VAT dotyczące fakturowania
- wykaz rozporządzeń, które straciły moc prawną
- zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą o VAT
- zakres regulacji objętych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
- pozostały przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami

2. Ogólne zasady wystawiania faktur
- moment podatkowy a moment wystawienia faktury
- zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
- zasady stosowania stawek: 0%, zw i np
- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
- obowiązek wystawienia faktury
- kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
- terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
- w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
- wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych
- zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
- zasady zaokrąglania kwot na fakturze
- wystawianie faktur w walucie

3. Informację jakie muszą zwierać faktury
- kiedy dokument jest fakturą
- pojęcie faktury wg ustawy o VAT
- katalog obowiązkowych danych na fakturze
- przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
- dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
- faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
- faktura za przejazd autostradą
- faktura za przejazd środkami transportu publicznego
- faktura uproszczona
- dane fakultatywne na fakturach
- przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
- metoda kasowa
- samofakturowanie
- odwrotne obciążenie (dostawa złomu, innych odpadów, laptopów, smartfonów)
- procedura VAT marża
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE

4. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotny obciążeniem
- zasady wystawiania faktur przy świadczeniu usług budowlanych
- fakturowanie sprzedaży artykułów stalowych, laptopów, procesorów i smartfonów
- fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
- wystawianie faktur eksportowych
- faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z zagranicy

5. Zasady fakturowania zaliczek
- przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
- przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
- terminy wystawiania faktur zaliczkowych
- rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
- faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
- dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
- faktura zaliczkowa jako faktura końcowa

6. Korygowanie danych na fakturach
- faktura korygująca a nota korygująca
- dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
- dane a jakie powinna zwierać nota korygująca
- możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
- korygowanie faktury korygującej
- anulowanie faktur

7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
- kto może wystawić duplikat faktury?
- dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

8. Wystawianie faktur elektronicznych
- pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
- zasady wystawiania faktur elektronicznych
- jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione
w formie elektronicznej?
- obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
- jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

9. Faktura Pro-forma
- czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
- konsekwencje wystawienia faktury pro-forma
- czy należy przechowywać faktury pro-forma?
- jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?

10. Konsekwencje błędnych faktur
- konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
- konsekwencje karne

11. Mechanizm podzielonej płatności
- podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
- schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
- harmonogram stosowania split payment
- wpływ split paymet na zasady fakturowania
- split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika
- obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
- zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
- korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności
Wymagania: wysłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu